ogulin

Novosti

24

Kol

Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski

  • Članak napisao/la, urednik

Započeli su radovi na projektu “ Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“.

Glavni cilj projekta je potaknuti i pozitivno doprinjeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta, te razvoju društvene infrastrukture i usuga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Grada Ogulina. Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruiran vatrogasni i društevni dom u Turkovićima Ogulinskim, razvijeni kapaciteti za djelovanje OCD-a, društevno djelovanje lokalne zajednice te provođenje aktivnosti i događaja namjenjenih za lokalno stanovništvo, razvijeni kapaciteti sustava civilne zaštite sa naglaskom na dobrovoljno vatrogastvo na predmetnom području..

Projekt je sufinanciran u iznosu od 2.129.526,23 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Radove izvodi MONTEL d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 1.773.880,20 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 240 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

21

Kol