ogulin

Novosti

13

Pro

Savjetovanja u tijeku

  • Članak napisao/la, administrator

15.01.2019. – Poziv na savjetovanje Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina   Odluka

14.01.2019. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin    Procjena rizika

28.11.2018. – Poziv na savjetovanje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

31.10.2018. – POZIV NA SAVJETOVANJE NACRTA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

31.10.2018. – Nacrt Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu

31.10.2018. – Poziv na savjetovanje Pravilnika o stipendiranju

31.10.2018. – Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina

31.10.2018. – POZIV NA SAVJETOVANJE NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE ODLUKE GRADA OGULINA

31.10.2018. – Nacrt Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni poslovnika gradskog vijeća Nacrt

24.08.2018.- Nacrt prijedloga Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Ogulina  Statutarna odluka Obrazloženje

14.08.2018. – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA NOVOG TRGA U OGULINU  Poziv   Nacrt  Životopis – Petar Stipetić Grafički prilog

16.07.2018. NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULIN – Poziv na savjetovanje  – Nacrt

 

08.03.2018. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Poziv za savjetovanje >>
Prijedlog odluke >>

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU IDEJNO RJEŠENJE PLANINARSKE ŠETNICE VUČIĆI – KLEK

Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, predstavnike zainteresirane javnosti da  dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženo Idejno rješenje Planinarske šetnice Vučići – Klek.

Idejno rješenje  odnosi se na uređenje postojeće staze od Vučića do Kleka sa postavljanjem elemenata za sjedenje, informacijskih tabli, smjerokaza, ograda, pješačkih drvenih prijelaza te uređenja odmorišta i vidikovaca.

Ovaj dio prirode već dugi niz godina predstavlja planinarsko-rekreacijsku atrakciju, te je time nezamjenjivo mjesto aktivnog odmora, šetnje, edukativnih izleta i sl.

Obnova i uređenje planinarske šetnice Vučići-Klek pridonijet će očuvanju prirodnih , ekoloških i kulturnih sustava, edukaciji o održivom gospodarenju i zaštiti šuma,  rekreaciji i odmoru planinara i rekreativaca, te samim tim obogatiti turističku ponudu Grada Ogulina.

Provođenjem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, želi se upoznati javnost sa Idejnim rješenjem te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi isti, ukoliko su zakoniti i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Idejnog rješenja  na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u  navedenom roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Ogulina u obliku izvješća. 

Idejno rješenje Planinarske šetnice Vučići – Klek, dostupno na ovome linku predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.  Na kraju savjetovanja formulirati će se konačno Idejno rješenje  koji će biti predloženo Gradskom vijeću na usvajanje. Ovo savjetovanje otvoreno je od 29. siječnja do 28. veljače 2018. godine nakon čega neće biti moguće pisati komentare na ovu temu.

Svoje prijedloge pošaljite na e-mail adresu : karmela.matic@ogulin.hr

IDEJNO RJEŠENJE Planinarske šetnice Vučići – Klek >>
 

                                                           Koordinatorica  savjetovanja

 

                                                               Karmela Matić, prof.

 

Pozivamo u otvorenom internetskom savjetovanju svu zainteresiranu javnost da dostavi svoje prijedloge na Prijedlog Proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu:

Poziv na savjetovanje >>
Prijedlog proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu >>
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >> 

12

Pro