ogulin

Novosti

25

Vel

Sastanak na temu sufinanciranja Javne vatrogasne postrojbe Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

Sastanak na temu sufinanciranja Javne vatrogasne postrojbe Ogulin

Na inicijativu gradonačelnika Jure Turkovića održan je sastanak u Velikoj dvorani Gradske vijećnice sa predstavnicima susjednih općina i Javne vatrogasne postrojbe Ogulin. Tema je bila sufinanciranja intervencija gašenja požara na području susjednih općina Josipdol, Saborsko, Tounj i Plaški.

23

Vel