ogulin

Novosti

20

Vel

Sanacija ulice Šetalište Krlenac i sanacija Đulinog ponora.

  • Članak napisao/la, administrator

U uredu gradonačelnika Dalibora Domitrovića održan je sastanak u svrhu koordinacije i informiranja o statusu projekta sanacije Đulinog ponora i projekta sanacije ulice Šetalište Krlenac. Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda, tvrtke Geokon Zagreb, izrađivači projekta sanacije Đulinog ponora i predstavnici Grada.

Nakon što je gradonačelnik otvorio sastanak Renato Lisica, voditelj odjela istraživanja u tvrtki Geokon, Zagreb, je izvijestio o statusu projekta sanacije ulice Šetalište Krlenac. Izvijestio je da su dovršeni geotehnički istražni radovi i sada je iduća faza projektiranje rješenja kojim će se oštećenja sanirati.

Vezano za nalaze istraživanja izvijestio je da su svojevrsno iznenađenje, obzirom da se stijena nalazi dublje u tlu nego je to bilo očekivano, na dubini od 25 metara, a na mjestima i 30 metara od kote ceste. Ovakva situacija se proteže u duljini 200 metara duž ulice Šetalište Krlenac.

Projektant Goran Dašić obrazložio je da se, obzirom na dubinu na kojoj se nalazi stijena i debljinu koherentnog materijala, radi o kompleksnomproblemu za koje izvedba tzv. pilota u svrhu stabilizacije tla nije učinkovito rješenje te će se morati sagledati druga moguća tehnička rješenja.

Po pitanju statusa projekta sanacije Đulinog ponora, odnosno njegova vraćanja u prirodno stanje, govorio je prof. Dalibor Paar s Prirodoslovno matematičkog fakulteta. Rekao je da će projekt sanacije i monitoringa biti gotov u roku mjesec dana. Naglasio je da što prije treba uspostaviti monitoring cijelog sustava kako bi se točno utvrdilo kojim kanalima voda teče. Projekt podrazumijeva čišćenje naplavinama u ponoru, a koje su posljedica ljudskog djelovanja, izgradnju pristupnih puteva do ponora i zaštitu spiljskog sustava od novih naplavina. Od navedenog najskuplji dio radova je čišćenje ponora i izvlačenje naplavina. Daleko ekonomičnije je zaustaviti naplavine na ulazu u ponor nego ih kasnije izvlačiti iz dubine. 

Vedran Vučić, član speleološkog društva Đula – Medvedica koji je izradio izvorni elaborat zaštite sustava, govorio je o sustavu zaštite. Objasnio je da se radi o rešetkama koje bi se postavile unutar ponora, na ulazu u kanale, tako da izvana ne bi bile vidljive, odnosno ne bi narušavale vizuru ponora. Pristupnim cestama bi se omogućilo redovito čišćenje naplavina s rešetki, a obzirom da će retencija zadržati najveći dio naplavina za očekivati je da količina nanosa na rešetkama ne bi trebala biti prevelika.

Na kraju je gradonačelnik Dalibor Domitrović izrazio nadu da ova velika količina snijega koju imamo, a najavljuju još snježnih padalina, u kombinaciji s toplim vremenom i obilnom kišom neće uzrokovati novu poplavu. Kao obvezu Grada preuzeo je organizaciju sastanka s javnom ustanovom NATURA VIVA koja je nadležna za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije kako bi se unaprijed projekt prilagodio njihovim uvjetima i tako ubrzao postupak izdavanja njihove suglasnosti koja je nužna kako bi se radovi proveli. Također je obećao svu moguću pomoć i suradnju pri realizaciji oba projekta.

Grad Ogulin

20

Vel