ogulin

Novosti

20

Vel

Grad Ogulin – partner u projektu Gimnazije Bernardina Frankopana „Svi za jednog, jedan za sve“

  • Članak napisao/la, administrator

Projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu“ je europski projekt za kojeg je Forum za slobodu odgoja potpisao 22. studenoga 2016. godine ugovor s Izvršnom agencijom Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna, a projekt će trajati dvije godine (od prosinca 2016. do prosinca 2018.).

Projekt predstavlja međunarodnu ekspanziju projekta Pokreni promjenu! koji je Forum proveo u Hrvatskoj od  2013.– 2015. godine, a cilj projekta je prevencija radikalizacije u društvu te promocija demokratskih vrijednosti, osnovnih prava, interkulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva među mladima u četiri europske zemlje Hrvatskoh, Sloveniji, Velikoj Britaniji i Italiji).

Projektom se želi educirati učitelje, djecu, mlade te njihove roditelje u razumijevanju i prepoznavanju složenosti i izazova suvremenog društva, kao i jačati njihove osobne, socijalne i građanske kompetencije. U kontekstu susreta s različitostima, drugi i drugačiji nas obogaćuju, uče i mijenjaju, no mogu izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju koja može dovesti do mržnje i diskriminacije. Izazovi tada postaju susret i dijalog, pravednost, prihvaćanje i samoprihvaćanje. U bivanju drugačijim izazov ostaje biti svoj, poseban i jedinstven, ali i povezan s okolinom te se zauzimati aktivno za ostvarenje svojih težnji i ciljeva, graditi kvalitetne odnose, zalagati se za pravedniju zajednicu. 

Ciljevi projekta jesu: poboljšati usvajanje socijalnih i građanskih kompetencija te znanja, razumijevanja i prihvaćanja demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, podržati učitelje i druge obrazovne stručnjake u nošenju sa sukobima i nošenju s različitostima te ohrabriti sudjelovanje mladih u javnom i društvenom životu, unaprjeđivati inkluziju i suradnju s mladima. 

Projektne aktivnosti uključuju sveobuhvatni program stručnog usavršavanja učitelja i stručnjaka za mlade iz tema osobnog rasta i razvoja, aktivnog građanstva i volontiranja, prilagodbu hrvatskih priručnika o interkulturalnom obrazovanju i dobrim praksama u školama te podršku uključenim školama u pokretanju projekata koji promiču dijalog, poštivanje različitosti i osobni rast i razvoj mladih. U sklopu projekta provodit će se i Forumov kreativni natječaj “Oboji svijet” u četiri zemlje – Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Velikoj Britaniji putem kojeg će mladi kreativno izraziti svoje ideje o toleranciji i vrijednosti prihvaćanja različitosti. Na kraju projekta, objavit će se i on-line “knjižnica” s korisnim materijalima na četiri jezika koji se mogu primijeniti u radu s mladima.

Projekt će se provoditi u partnerstvu s organizacijama Think Global iz Velike Britanije, Centrom mladih Dravinjske doline iz Slovenije i Centrom za kreativni razvoj “Danilo Dolci” iz Italije. Suradnik na projektu je organizacija Network of Education Policy Centers. 

Gimnazija Bernardina Frankopana iz Ogulina je jedna od 15 škola iz Hrvatske koja sudjeluje u projektu. Projektni tim čine: Sanja Dubić, ravnateljica, Helena Štrucelj, psihologinja, Ivana Turkalj, pedagoginja i Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović, voditelji projekta. 

Nakon provedene edukacije od strane Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja, osmišljen je projekt Gimnazije, „Svi za jednog, jedan za sve“. Cilj projekta je smanjenje razlika među polaznicima različitih programa i usmjerenja te promocija strukovnog obrazovanja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: obilježavanje 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, stručne posjete, kreativne radionice za učenike u području različitosti, istraživanje o stavovima učenika, suradnja s lokalnom zajednicom i prezentaciju projekta. 

18. prosinca 2017. godine održan je sastanak s predstavnicima lokalne zajednice. Sastanku su se odazvali predstavnici Općine Josipdol, Tounj i Plaški koji su dali podršku u radu Gimnaziji Bernardina Frankopana i projektu „Svi za jednog, jedan za sve“. Projektu su podršku u radu dali Radio Ogulin te Grad Ogulin. Grad Ogulin, Općina Josipdol, Općina Plaški, Općina Tounj te radio Ogulin postali su ujedno partneri u projektu „Svi za jednog, jedan za sve“. 

Projektne aktivnosti se odrađuju kroz cijelu školsku godinu 2017./2018., tako je obilježen Europski tjedan u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, proveden stručni posjet u Podravku, promoviran Projekt, odrađuju se radionice s učenicima i sl. Na samom kraju projekta bit će prezentacija rezultata, fotografija i video uradaka.

 

 

 

 

16

Vel