ogulin

Novosti

12

Ruj

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

ODLUKA O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

Tekst
Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune

Karte namjene, zaštite i infrastrukture 1:25000
1. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Korištenje i namjena prostora
2.1. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Infrastrukturni sustavi
2.2. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Infrastrukturni sustavi
3. – III. IiD PPUG Ogulin_25000 – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte građevinskih područja 1:5000
4.1. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Donje Dubrave 1
4.2. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Donje Dubrave 2
4.3. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Donje Dubrave 3
4.4. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Gornje Dubrave 1
4.5. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Gornje Dubrave 2
4.6. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Gornje Dubrave 3
4.7. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Popovo Selo 1
4.8. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Popovo Selo 2
4.9. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ponikve 1
4.10. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ponikve 2
4.11 – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Hreljin Ogulinski
4.12. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ogulin 1
4.13. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ogulin 2
4.14. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Ogulin 3
4.15. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Otok Oštarijski 1
4.16. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Otok Oštarijski 2
4.17. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Sveti Petar 1
4.18. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Sveti Petar 2
4.19. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Sveti Petar 3
4.20. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Potok Musulinski
4.21. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Vitunj 1
4.22. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Vitunj 2
4.23. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Jasenak 1
4.24. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Jasenak 2
4.25. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Jasenak 3
4.26. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Zagorje 1
4.27. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Zagorje 2
4.28. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 1
4.29. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 2
4.30. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 3
4.31. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 4
4.32. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 5
4.33. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 6
4.34. – III. IiD PPUG Ogulin_5000 – k.o. Drežnica 7

10

Ruj