ogulin

Novosti

10

Ruj

Oglasna ploča Grada Ogulina 2018.

  • Članak napisao/la, administrator

 

28.12.2018. – Konačne rang liste u stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina

18.12.2018. – Rang liste – stipendije

27.11.2018. – Pučko otvoreno učilište – Bajkoviti Advent u Ogulinu – Poziv

17.10.2018. – NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

15.10.2018. – Javni uvid Prijedlog I izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ogulina

26.09.2018. – Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići

19.09.2018. – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići

26.04.2018. – Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018. – Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

12.01.2018. – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >>

12.01.2018. – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

23.05.2018 – JAVNI POZIV – Parcelacija Drežničko polje – pozivobuhvat zahvata

14.05.2018 – JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 4371 k.o. Ogulin

08.05.2018 – Podaci vezani uz javni natječaj stručni suradnik za informatičke poslove

04.05.2018 – IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

03.05.2018 – OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina

27.04.2018 – Obavijest predlagateljima i kandidatima kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora

26.04.2018 – Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018 – Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

24.04.2018 – Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  –  Odluka Lista

24.04.2018 – Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 – POZIV NA JAVNI UVID – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 – ODLUKA – Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 – JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 – JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 – Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 – IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 – Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. – PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. – OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. – OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. – Odluka o poništenju– Javnog poziva – Kultura>>

12.03.2018. – Odluka o poništenju – Javnog poziva – ostale udruge>>

02.03.2018. – N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. – Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. –  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. –  Javni poziv –  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. –  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. – Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

10

Ruj