ogulin

Novosti

29

Ožu

Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova

  • Članak napisao/la, urednik

Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam

 

Sukladno članku 16. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam (Glasnik Karlovačke županije, 7/09) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, nakon razmatranja zaprimljenih zahtjeva za davanje stana u najam sačinio je Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam.
Prijedlog Liste javno je objavljen na Oglasnoj ploči Grada Ogulina u Ogulinu, Bernardina Frankopana 11, prizemlje i na web stranici Grada Ogulina dana 29.03.2022. godine.
Sukladno članku 18. Odluke podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na prijedlog Liste prvenstva i obavljeno bodovanje.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Ogulina putem Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje u roku od 8 dana od objave Liste prvenstva (najkasnije do 07.04.2022. godine). Odluka gradonačelnika donesena po izjavljenom prigovoru je konačna.

Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam – 2022

28

Ožu