ogulin

Novosti

14

Tra

Potpisan ugovor za nastavak radova na Novoj cesti

  • Članak napisao/la, urednik

Nakon što je Grad Ogulin proveo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju Nove ceste-II etapa – II faza  danas je sa najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Rudar d.o.o. iz Rijeke sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova u ukupnoj vrijednosti od 1.112.825,00 HRK sa PDV-om. Ugovor je u ime Grada Ogulina potpisao gradonačelnik Dalibor Domitrović sa direktorom Rudara Jozom Kalemom.

Radi se o nastavku radova koji su započeti prošle godine, izvodit će se u dužini od cca 200 metara, a obuhvaćaju pripremne i zemljane radove, radove na kolničkoj konstrukciji, radove na drenaži i površinskoj odvodnji i kanalizaciji i radove na javnoj rasvjeti. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Kako su radovi I faze pri samom završetku, a koje također izvodi tvrtka Rudar d.o.o. jasno je da neće dolaziti do prekida radova već će se nastaviti sa istim izvođačem, ali sa boljim intenzitetom obzirom da nastupaju pogodniji vremenski uvjeti za ovu vrstu radova.

Po završetku ove dvije faze bit će uređena predmetna prometnica u dužini od cca 550 m te za završetak cjelokupne dionice (izlazak na D-42) biti će potrebno osigurati financijska sredstva za još cca 450 metara čime bi cijela dionica imala uređeni kolnik od ukupno 6 metara te obostrani nogostup.

 

12

Tra