ogulin

Novosti

12

Tra

Konačne Liste prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam

  • Članak napisao/la, urednik

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina je na temelju oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Grada, u javnim glasilima i na web stranici Grada Ogulina, u roku za dostavu zahtjeva, zaprimio 25 zahtjeva za uvrštavanje na Listu prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam.

Utvrđeno je da 25 podnositelja ostvaruje pravo za uvrštavanje na Listu prvenstva te je izvršeno bodovanje svakog pojedinačnog zahtjeva prema odredbama iz Odluke i zahtjevu priloženoj dokumentaciji.

Na osnovu tako obavljenog bodovanja, Upravni odjel je utvrdio Prijedlog Liste prvenstva koji je također javno objavljen na glasnoj ploči Grada i na web stranici Grada Ogulina dana 29. ožujka 2022. godine. Također, Zaključak o obavljenom bodovanju zajedno s Prijedlogom Liste prvenstva dostavljen je svim podnositeljima zahtjeva uz uputu da se na utvrđeni Prijedlog Liste može u roku 8 dana od dana javne objave izjaviti prigovor.

Krajnji rok za dostavu prigovora bio je 07. travnja 2022. godine. U ostavljenom roku nije zaprimljen niti jedan prigovor. Uvažavajući sve navedeno stečeni su uvjeti za donošenje Odluke gradonačelnika Grada Ogulina Dalibora Domitrovića o utvrđivanju Konačne Liste prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam, koja se donosi na vrijeme od dvije godine.

Konacna lista prvenstva 2022

12

Tra