ogulin

Novosti

05

Vel

Potpisan ugovor za izgradnju vage na odlagalištu otpada Sodol

  • Članak napisao/la, admin

U uredu gradonačelnika Dalibora Domitrovića, nakon provedenog postupka javne nabave, sa tvrtkom GTM GAVAN d.o.o. iz Ogulina potpisan je Ugovor o izgradnji mosne vage na postojećem platou odlagališta Sodol u Ogulinu. Radovi obuhvaćaju izgradnju pratećih građevina, sustava i opreme nužne za njezino funkcioniranje odnosno mosnu vagu, vagarsku kućicu, dizel električni agregat, ulazna vrata s ogradom te izgradnju prometno manipulativne površine sa sustavom odvodnje. Radovi će se izvoditi po Potvrdi glavnog projekta iz 2011. godine i Izvedbenom projektu izrađenom od strane projektantske tvrtke Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 165.428,49 EUR s PDV-om, a rok za izvršenje svih ugovornih obveza je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radove će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u udjelu od 75% i Grad Ogulin preostali dio.

Kako se na odlagalište otpada Sodol ne odlaže samo otpad sa područja grada Ogulina nego i sa drugih područja, od iznimne je važnosti da se ovi radovi izvedu kako bi se što točnije raspolagalo podacima o količini otpada koji se doveze na naše odlagalište, a radi nastavka radova na njegovoj daljnjoj sanaciji.

29

Sij