ogulin

Novosti

16

Stu

„Ogulinski model“ nakon godinu dana primjene

  • Članak napisao/la, administrator

Tema je  tiskovne konferencije koja je održana u  Gradskoj vijećnici Grada Ogulina,  koju je sazvao župan Karlovačke županije Damir Jelić povodom proteka godine dana od primjene tzv. „Ogulinskog modela“ rješavanja imovinskopravnih poslova u projektu obrane od poplave Grada Ogulina.

O temi su govorili gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović, saborski zastupnik Tomislav Lipošćak, župan Karlovačke županije Damir Jelić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković,  pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke županije Marina Jarnjević, i predstojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić.
Pozdravljajući nazočne kao domaćin, gradonačelnik Dalibor Domitrović istaknuo je da je  Retencija Ogulin jedan od najvećih projekata u posljednjih nekoliko desetljeća na području Grada Ogulina te da je projekt značajan za obranu  od poplave i razvoj gospodarstva Grada Ogulina.

Saborski zastupnik Tomislav Lipošćak podsjetio je da je 2017. godine  premijer Andrej Plenković obećao da će projekti obrane od poplave Karlovačke županije i Ogulina postati strateški projekti  Vlade  RH.
Ogulinski model osmislio je župan Damir Jelić koji se pokazao vrlo efikasnim jer po riječima župana Jelića zajedničkim snagama pravnih timova predmeti se rješavaju sedam puta brže od dosadašnjeg rješavanja.
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković predstavio je sve faze gradnje Retencije o kojoj se intenzivno govori od velike poplave 1999. godine, stoga je bilo potrebno ubrzati postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa kako bi se što prije došlo do građevinskih dozvola.

Hrvatske vode uložile su do sada 842.000,00 kuna za čišćenje Đulinog ponora važnog speleološkog sustava za obranu od poplave.
Predstojnica Ureda državne uprave Ines Pavlačić govorila je  o postupcima izvlaštenja u onim predmetima gdje se nije mogao postići  dogovor s vlasnicima. Provedeno je 59 izvlaštenja , sve uspješno bez žalbi ili tužbi stranaka u postupku.
Županijska pročelnica Marina Jarnjević iznesla je podatak da se do sklapanja sporazuma s Hrvatskim vodama rješavalo 25 predmeta godišnje, a sada su u pola godine  riješena čak 103 predmeta.
Na kraju je župan Jelić  predložio  novi sastanak za 6 mjeseci kado bi  svi imovinskopravni postupci u potpunosti trebali biti riješeni.

15

Stu