ogulin

Novosti

12

Pro

Oglasna ploča Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Ovdje možete pročitati razne oglase, pozive, natječaje, nadmetanja i slično Grada Ogulina od zadnje vlasti ustrojene u lipnju 2009. godine.

 

 02.01.2018.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

 02.01.2018.

Tablica uz Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

 02.01.2018.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta >>

 06.12.2017.

Natječaj za direktora Stambenog i komunalnog gospodarstva >>

 06.12.2017.

Oglas za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina >>, obrazac >>

 05.12.2017.

Natječaj za voditelja računovodstva Pučkog otvorenog učilišta Ogulin >>

 04.12.2017.

Poziv korisnicima programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Gada Ogulina u 2017. godini >>

 01.12.2017.

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u programu Javnih radova >>

 30.11.2017.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Ogulina za školsku / akademsku 2017./2018. godinu >>

 22.11.2017.

Poziv na predavanje za šumoposjednike >>

 13.11.2017.

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa >>

 25.10.2017.

Natječaj EU fondova za mala i srednja poduzeća >>

 24.10.2017.

Javni poziv Karlovačke županije za stipendiranje učenika i studenata >>

 12.10.2017.

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala >>

 10.10.2017.

Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Ogulin >>

 12.09.2017.

Odluka o raspodjeli sredstava javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu >>

22.07.2017. Informacija o ruševnom objektu u Ogulinu, Zagrad 42 >>>>
19.07.2017. JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I OSTALIH UDRUGA IZ PODRUČJA OD INTERESA ZA GRAD OGULIN ZA 2017. GODINU >>
19.07.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA UDRUGA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE ZA 2017. GODINU >>

19.07.2017.

Javni poziv za kulturu i tehničku kulturu >>

 05.07.2017.

 Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište >>

 30.06.2017

30.06.2017. – Javni poziv za dostavu prijedloga priznanja i programa za proslavu Dana Grada >>

20.06.2017

Obavijest za prijavu šteta nastalih zbog elementarne nepogode uzrokovane tučom dana 16. lipnja 2017.: Obavijest >>, Obrazac za štete u poljoprivredi >>, Obrazac za sve ostale štete >>.

30.05.2017.

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Ogulina >>,
Konačni rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine >>

26.05.2017.

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina udrugama u 2017. godini – kultura >>, ostale udruge >>, poljoprivreda >>

22.05.2017.

Zakonska obaveza – tvrtka Fitopromet d.o.o. obavljat će pregled prskalica i atomizera u utorak 30. svibnja 2017. >>

19.05.2017.

Oglas o Prijedlogu II. izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije >>

05.05.2017.

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova gradskog vijeća grada Ogulina >>>>, Zamjenici gradonačelnika iz reda pripadniaka nacionalnih manjina >>>>, Rješenje o izboru biračkih mjesta na području grada Ogulina >>>>, Kandidati za gradonačelnika grada Ogulina >>>>, Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika grada Ogulina >>>>, Zamjenik gradonačelnika Ogulina iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine >>>>, Kandidacijske liste – Gradsko vijeće Ogulin >>>>

21.04.2017.

Lokalni izbori 2017: obavijest >>>>, Upute i obrasci na Lokalne izbore 2017 >>>>

19.04.2017.

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa >>>>

03.04.2017.

Katastarska izmjera K.o. Ogulin, Upute vlasnicima zemljišta o postavljanju međnih oznaka >>>>

20.03.2017.

Obavijest umirovljenicima – jednokratna naknada za umirovljenike povodom blagdana Uskrsa, redoslijed isplate >>>>

16.03.2017.

Obavijest poljoprivrednicima, profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja o provođenju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida >>>>

24.02.2017.

Javni oglas za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline >>>>

20.02.2017.

Javni natječaj za obavljanje poslova održavanja kolnika i opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina >>>>

15.02.2017.

Javni poziv za kulturu i tehničku kulturu >>

15.02.2017.

Javni poziv za ostale udruge >>

15.02.2017.

Javni poziv za udruge u poljoprivredi >>

07.02.2017.

Poziv udrugama i drugim neprofitnim organizacijama >>

24.01.2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini >>>>

24.01.2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu >>>>

19.01.2017.

Konačna rang lista za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2016./2017. >>>>, konačna rang lista za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2016./2017. >>>>

 29.12.2016.

Učeničke i studentske stipendije 2016./2017: – prijedlog rang liste za učenike srednjih škola >>>>    – prijedlog rang liste za studente >>>>

 23.12.2016.

Prijave programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2017. godinju >>>>

 25.11.2016.

Zemljišna knjiga k.o. Gornje Dubrave >>>>

 23.11.2016.

Poziv korisnicima Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu grada Ogulina u 2016. godini >>>>, zahtijev za subvenciju >>>>, izjava o korištenim potporama >>>>

10.11.2016.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2016./2017. >>>>, obrazac zahtijeva za dodjelu stipendija >>>>
 08.11.2016. Obavijest za božićne darove djeci >>>>
 22.10.2016. Obavijest o ishodu natječajnog postupka >>>>
 17.10.2016. Pregled prskalica i atomizera u ponedjeljak 24. listopad 2016. godine na lokaciji Igralište Ribarići, Ribarići, Ogulin od 8.00 h >>>>, važnost pregleda uređaja za primjenu pesticida >>>>
 09.09.2016. Javni natječaj za zakup poslovnih prostora >>>>

 23.08.2016.

 Odluka kojom se utvđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sabljaci >>
 08.08.2016. Objava biračima >>>>, Nadležna mjesta i vrijeme za pregled, dopunu i ispravak >>>>
 03.08.2016. Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg stručnog suradnika za financije u Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina >>>>
 03.08.2016. Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg referenta za razrez i naplatu poreza u Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina >>>>
 12.07.2016. Obavijest o testiranju za postupak prijema u službu gradskog vijeća i gradonačelnika za radno mijesto komunalnog redara >>>>

 07.07.2016.

Prikupljanje i odvoz praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja >>>>

 30.06.2016.

Natječaj za prijem učenika u Učenički dom Ogulin u školskoj godini 2016./2017. >>>>
 28.06.2016. Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 4174 k.o. Gornje Dubrave >>>>
 27.06.2016. Podatci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referent- komunalni redar >>>>
 27.06.2016. Podatci vezani uz Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije >>>>
 27.06.2016. Podatci uz Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto viši referent za razrez i naplatu poreza >>>>
 27.06.2016. Dopuna Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci -UPU 8 >>>>

 27.06.2016.

Javni poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada i javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina >>>>
 27.06.2016. Ispitivanje prskalica i raspršivača – pdf dokument >>,   wordov dokument >>
 15.06.2016. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci -UPU 8 >>>>
 06.06.2016. Javni oglas za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na
prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline >>>>

 06.06.2016.

Obavijest korisnicima naknade za ogrjev za zimu 2016./2017. >>>>

 06.06.2016.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka >>>>
 03.06.2016. Poziv na info dan HBOR-a invidualni razgovori s poduzetnicima >>>>, prijavnica >>>>

 31.05.2016.

Zakonska obveza pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri) >>>>

 25.05.2016.

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina udrugama u 2016. godini kultura >>>>, ostale udruge>>>>, poljoprivreda>>>>
20.05.2016.  Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora >>>>
10.05.2016. Obavijest o izboru za prijam pročelnika Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina >>>>
06.04.2016. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga u području sporta Grada Ogulina za 2016. godinu >>>>
04.04.2016. Odluka o utvrđivanju konačne liste prioriteta za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam s pripadajućom Konačnom listom >>>>
31.03.2016. Obavijest i uputa kandidatima za izbor pročelnika Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu Grada Ogulina >>>>
24.03.2016. Obavijest poljoprivrednicima, profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja o provođenju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida >>>>
23.03.2016. Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam >>>>, Prijedlog Liste >>>>
09.03.2016. Javni poziv – evidentiranje nerazvrstanih cesta >>>>
08.03.2016. Oglas – Otvorena osnovana zemljišna knjiga k.o. Popovo Selo >>>>
01.03.2016. Jednokratna naknada za umirovljenike povodom blagdana Uskrsa >>>>, redoslijed isplate >>>>
 29.02.2016. Obavijest poljoprivrednicima, profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja o provođenju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida >>>>
 19.02.2016. Izvješća udruga za 2015. godinu >>>>, Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava >>>>pdf., xls. >>>>, Obrazac za opisno izvješće o provedbi projekta – programa – manifestacija udruga u 2015. godini >>>>pdf. , doc. >>>>
 15.02.2016. Javni poziv za predlaganje programa i projekata iz područja poljoprivrede za 2016 godinu >>>>
Javni poziv za kulturu i tehničku kulturu za 2016 godinu >>>>
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba socijalna skrb, Domovinski rat i ostale udurge za 2016 godinu >>>>

 15.02.2016.

Javni poziv za predlaganje programa i projekata iz područja poljoprivrede za 2016. godinu >>>>
 15.02.2016. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora >>>>
 04.02.2016. Javni natječaj za prodaju zgrade pomoćne namjene sagrađene na k.č.br. 129 k.o. Otok Oštarijski >>>>
 25.01.2016. Konačna rang lista za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2015./2016. >>>>, konačna rang lista za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2015./2016. >>>>
 13.01.2016. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2016. godinu >>>>
 13.01.2016. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini >>>>
 08.01.2016. Oglas otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Donje Dubrave >>>>
 17.12.2015. Godišnji plan raspisivanja natječaja-javnih poziva u 2016. godini za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>>>, prilog uz godišnji plan natječaja – AŽURIRANO >>>>
 17.12.2015.

17.12.2015. –  Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta >>>>

 14.12.2015. Obavijest poljoprivrednicima, profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja o provođenju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida >>>>
 04.12.2015. Oglas za utvrđivanje lista prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina >>>>, obrazac >>>>
 02.12.2015. Proračun Grada Ogulina za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu >>
 02.12.2015. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>>>, Shema – prijedlog novih parcela Poduzetnička zona studeni 2015. Ogulin >>>>
 02.12.2015. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>>>, Shema – prijedlog novih parcela Poduzetnička zona studeni 2015. Ogulin >>>>
 27.11.2015. Natječaj za dodjelu stipendija >>>> i obrazac zahtjeva >>>>
 27.11.2015. Poziv korisnicima programa potpore u poduzetništvu >>>>

 11.11.2015.

Uvid u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište Sodol>>>>, odluka>>>>
 22.10.2015. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora >>>>
 12.10.2015. Poziv na predstavljanje podmjere 6.1 >>>>
 06.10.2015. Javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Ogulin – Sabljaci >>>>
 25.09.2015. Javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Modruško Zagorje >>>>
 25.09.2015. Javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Ogulin >>>>
 25.09.2015. Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č.br. 1/K-1, 1/K-2 i 1/K-3 k.o. Ponikve >>>>
 25.09.2015. Obavijest o testiranju za postupak prijma u upravni odjel za financije, upravu i samoupravu >>
 25.09.2015. Obavijest o testiranju za postupak prijma u upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostrono uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove >>

 22.09.2015.

Pokrenut postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Donje Dubrave >>
 04.09.2015. Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa >>
 04.09.2015.  Društveno-rekreacijski Kutak – petkom od 17 do 19 boćanje >>
 03.09.2015.  Poziv za edukaciju za zanimanje mljekar/ica – sirar/ica
 19.08.2015. Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu >>
 19.08.2015. Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove >>
 19.08.2015. Obavijest o pregledu strojeva za primjenu pesticida >>
 03.08.2015. 7. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>
 30.06.2015. Obavijest – ostvarivanje prava na isplatu naknade za drva 
 30.06.2015. Javni poziv za dostavu prijedloga priznanja Grada Ogulina i programa proslave Dana Grada Ogulina 
 29.06.2015. Sjednica Predsjedništva Udruge gradova u Ogulinu Sedma sjednica Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj održat će se 1. srpnja 2015. godine u Ogulinu u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice. Sjednicu je sazvao predsjednik Predsjedništva gospodin Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića, sa 7 točaka dnevnoga reda. Na sjednici se očekuje 40 gradonačelnika članova Predsjedništva koji će nakon sjednice upoznati grad Ogulin, posjetiti Ivaninu kuću bajke, Spomen sobu poginulim braniteljima u Domovinskom ratu i Zavičajni muzej.
 19.06.2015.  Prikupljanje i odvoz praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja >>
 05.06.2015.  JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje obnove zaštićenih povijesnih objekata  >>
 31.05.2015.  Rezultati izbora za članova Vijeće srpske manjine Grada Ogulina >>
 28.05.2015.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta >>
 13.05.2015.  Izborna lista za članove Vijeća srpske manjine Grada Ogulina >>
 30.04.2015. Kako do bespovratnih sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće >>>>  
 27.04.2015. Obavijest o provođenju javne rasprave >>
 13.04.2015  POZIV na radionicu „Upravljanje projektnim ciklusom“ >>>>
 08.04.2015. Obavijest o konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Ogulina i izboru predsjednice i zamjenice Savjeta mladih Grada Ogulina. >>>>
 03.04.2015. Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č.br. 1/K-1, 1/K-2 i 1/K-3 k.o. Ponikve >>
 30.03.2015. Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>
 18.03.2015. Rezultati  izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>>>

 16.03.2015.

 Obavijest poljoprivrednicima >>>>

 09.03.2015.

 Jednokratna naknada za umirovljenike povodom blagdana Uskrsa >>

24.02.2015.

Javni natječaj za obavljanje poslova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina>>

16.02.2015.

 6. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>
 12.02.2015.  Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 115/33 k.o. Sveti Petar >>>>

 11.02.2015.

 POZIV na savjetovanje poljoprivrednika u petak 27. veljače 2015. >>>>

 09.02.2015.

 Učeničke i studentske stipendije 2014./2015. –  rang lista za učenike srednjih škola –  rang lista za studente
 28.01.2015.  Učeničke i studentske stipendije 2014./2015. – prijedlog rang liste za učenike srednjih školaprijedlog rang liste za studente
 28.01.2015.  Javni pozivi za potporu u poduzetništvu i poljoprivredi >>

 21.01.2015.

 Javni natječaj za zamjenu nekretnina k.č.br. 3911/2 i 3911/4 k.o. Modruško Zagorje >>

 20.01.2015.

  5. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>
 19.01.2015.  Crveni križ Ogulin- Natječaj za radno mjesto EU projekt >>
 30.12.2014.  SAVJET MLADIH – Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>
 23.12.2014.  Obavijest poljoprivrednicima, profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja o provođenju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida >>
 23.12.2014.  Izbori 18. siječnja 2015. za članove vijeća mjesnog odbora Donje Dubrave >>
 19.12.2014.  Proračun Grada Ogulina za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu >>
 16.12.2014.  Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2014./2015. >>  Obrazac natječaja >>
12.12.2014.  4. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>
 03.12.2014.  JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>
 02.12.2014.  Poziv korisnicima programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu grada Ogulina u 2014. godini >>
 26.11.2014.  Izbori za predsjednika Republike Hrvatske >>
 25.11.2014.  3. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>
 30.10.2014.

 2. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>

 16.10.2014.  1. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin >>
 15.09.2014.  Javna vatrogasna postrojba – obavijest o testiranju >>
 10.09.2014.  Podaci vezani za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin >>
 24.07.2014.  POZIV za predlaganje programa javnih potreba u 2015. godini >>
 07.07.2014.  Sastanci s vijećnicima MO >>
 02.07.2014.  Odluka o poništenju natječaja Stručna služba 2014 >>
 30.06.2014.  Javni poziv za dostavu prijedloga programa i za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina >>
 05.06.2014.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. >>
 30.05.2014.  Obavijest o testiranju za postupak prijma u stručnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika >>
 26.05.2014.  VELIKA POBJEDA HDZ-a NA IZBORIMA U GRADU OGULINU
 26.05.2014.  Rezultati izbora za mjesne odbore Grada Ogulina
 21.05.2014.  Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Ogulin>>
 14.05.2014.  Izbori za članove u Europski parlament – obavijest br. 1 >>
 12.05.2014.  Izbori za vijeća mjesnih odbora – obavijest br. 6 >>
 10.05.2014.  Izbori za vijeća mjesnih odbora – obavijest br. 5 >>
 09.05.2014.  Izbori za vijeća mjesnih odbora – obavijest br. 4 >>
 07.05.2014.  Javni oglas za raspodjelu sredstava rente – 2014
 29.04.2014.  Izbori za vijeća mjesnih odbora – obavijest br. 3 >>
 28.04.2014.  Izbori za vijeća mjesnih odbora – obavijest br. 2 >>
 25.04.2014.  Izbori za vijeća mjesnih odbora – obavijest br. 1 >>
 08.04.2014.  Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam >>
 26.03.2014.  Retencija Drezničko polje – obavijest o javnom uvidu >>
 21.03.2014.  Obavijest za umirovljenike >>
 14.03.2014.  Pomoć pri elektroničkom popunjavanju jedinstvenog zahtjeva za potpore u poljoprivredi za 2014. godinu >>
 07.03.2014.  Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam >>
 05.03.2014.  Publikacija “Mladi pred izazovom korištenja EU fondova” >>
 26.02.2014.  Financijsko izvješće Željka Bokulića za 2013. godinu >>
 26.02.2014.  Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu >>
 27.12.2013.  Prijedlog Rang lista za stipendiranje učenika i studenata u 2013./2014. godini
 27.12.2013.  Javna vatrogasna postrojba – obavijest o testiranju za voditelja vatrogasne grupe >>
 16.12.2013.  Sklopljeni ugovori >>
 16.12.2013.  Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ogulin >>
 09.12.2013. Objava Poziva za dostavu projektnih prijedloga Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.
 02.12.2013.  OGLAS za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina >> – zamolba >>
 21.11.2013.  Proračun Grada Ogulina za 2014. i Projekcije 2015./16.>>
 20.11.2013.  Pregled aktualnih natječaja
 19.11.2013.  Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2013./14.
 08.11.2013.  Božićni darovi za djecu – predaja zahtjeva do 29. studenoga
 29.10.2013.  Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu
 29.10.2013.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin  Slobodne parcele >>
 12.09.2013.  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 03.09.2013.  Poziv na besplatnu radionicu “Vještine upravljanja projektom- Project Management”
 30.08.2013.  Obavijest poljoprivrednicima
22.07.2013.  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu
22.07.2013.  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2014. godinu
22.07.2013.

22.07.2012. –  Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Ogulina za 2014. Potrebe u kulturi | Potrebe u kulturi – prijavnica | Potrebe u tehničkoj kulturi | Potrebe u tehničkoj kulturi – prijavnica | Udruge Dom. rata i ostale udruge | Udruge Dom. rata i ostale udruge – prijavnica |

18.07.2013.  Javni poziv za prijem polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ogulina
11.07.2013.  U srijedu 17.07.2013. prikupljat će se prazni ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja
 02.07.2013.  POZIV – za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada i JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina
 27.06.2013.  BESPOVRATNA SREDSTVA – Javni poziv Ministarstva turizma
 24.06.2013.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 21.06.2013.  Odluke i zaključci Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane
 11.06.2013.  Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin – obavijest o testiranju
 06.06.2013.  Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Ogulina
 05.06.2013.  Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin – podaci vezani uz natječaj
 02.06.2013.  Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Ogulina
 28.05.2013.  Konačni rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Ogulina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 24.05.2013.  Javni poziv za financiranje infrastrukture u šumama šumoposjednika
 19.05.2013. Rezultati I. kruga Lokalnih izbora – 19. svibnja 2013.
Rezultati izbora za gradonačelnika grada Ogulina i Odluka o održavanju drugog kruga
Rezultati izbora za članice-članove Gradskog vijeća grada Ogulina
Rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika grada Ogulina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 13.05.2013.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
  03.05.2013.

Biračka mjesta
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i pravovaljane kandidature
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za gradsko vijeće
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika
gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i kandidature

 02.05.2013.  Izjava nezavisnog vijećnika Željka Bokulića
 26.04.2013.  Obavijest o testiranju – savjetnik za gospodarstvo
 18.04.2013.  Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin
 25.03.2013.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 25.02.2013.  Javni oglas za raspodjelu sredstava spomeničke rente
 25.02.2013.   Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 25.01.2013.   Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 21.12.2012.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 10.12.2012.  Početak izrade II. izmjena  PPU Grada Ogulina
 26.11.2012.   Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 22.11.2012.  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 20.11.2012.  Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2012./13.
 26.10.2012.  Plan odvoza glomaznog otpada
 26.10.2012.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 02.10.2012.  Javni natječaj za zamjenu nekretnine k.č.br. 1023/2 k.o. Popovo selo
 28.09.2012.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 27.09.2012.  Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin
 26.09.2012.  Prolongirana prijava prinosa kupusa
 10.09.2012.  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2013. godinu
 30.08.2012.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 10.08.2012.  Natječaj – održavanje javne rasvjete
 31.07.2012.  Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2012. godinu
 27.07.2012.  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 20.07.2012.  POZIV za predlaganje programa javnih potreba u 2013. godini koje sufinancira Grad Ogulin
 17.07.2012.  Obavijest o testiranju – komunalni redar
 17.07.2012.  Obavijest o testiranju – referent pisarnice i arhive
 06.07.2012.  I. izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu
 06.07.2012.  Zaposlenja – komunalni redar i referent pisarnice
 05.07.2012.  Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina
 02.07.2012.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin
 15.06.2012.  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 12.06.2012.  Javni oglas za raspodjelu sredstava spomeničke rente
 15.05.2012.  Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina
 08.05.2012.  Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 8456/52 k.o. Ogulin
 19.04.2012.  Kriteriji za poticaje u poljoprivredi iz proračuna Grada
 26.03.2012.  Oglas za prodaju stanova u vlasništvu APN-a uz nepovratnu državnu subvenciju
 26.03.2012.  Odluka i konačna lista za davanje stanova u najam – 2012
 06.03.2012.  Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam – 2012
 10.02.2012.  Objava rezultata pisanog testiranja za radna mjesta u gradskoj knjižnici
 10.02.2012.  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 09.02.2012.  Obavijest o testiranju za radna mjesta u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin
 09.02.2012.  Obavijest o izlaganju na javni uvid katastarskih podataka za k.o. Otok Oštarijski
 07.02.2012. Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone
 07.02.2012. Obavijest o početku izrade trećih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica  
 30.01.2012.  DOPUNA podataka vezanih uz natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ogulin
 20.01.2012.  Podaci vezani uz natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin
 19.01.2012.  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 17.01.2012.  Stari proračun Grada Ogulina za 2011 – Opći, posebni dio, projekcija2012-13
 12.01.2012.  Poziv na edukaciju na temu europskih integracija u srijedu 18.1. u 18.00 sati u knjižnici u Ogulinu
 11.01.2012.  Poziv na savjetovanje poljoprivrednika 25.1. u Ogulinu i 27.1. 2012. u Josipdolu
 10.01.2012.  Javni natječaj – prodaja nekretnina – Modruško zagorje
 28.12.2011.  Konačna rang-lista stipendija za učenike srednjih škola u školskoj godini 2011./2012.
 28.12.2011.  Konačna rang-lista stipendija za studente u akademskoj godini 2011./2012.
 21.12.2011.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 19.12.2011.   Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija studentima
 19.12.2011.   Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija učenicima
 05.12.2011.  Oglas za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina
 28.11.2011.  Trebate stan? Kupnja u višestambenoj zgradi, ili gradnja kuće ili kupnja građevnog materijala? Pogledajte POS ponude
 25.11.2011.  Prijedlog ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina
 23.11.2011. Javni natječaj za zamjenu nekretnine k.č.br. 6935/1 k.o. Ogulin
 21.11.2011.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 09.11.2011.  Božićna novčana naknada djeci do 15 godina za oba nezaposlena roditelja
 07.11.2011.
 Zahtjev za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku 2011./2012.
 07.11.2011.
  Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2011./2012.
 20.10.2011.  Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 6935/4 k.o. Ogulin
 20.10.2011.  Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 1491 k.o. Vitunj
 14.10.2011.  Javna rasprava o uređenju školsko športskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu bit će od 24.10. do 7.11.2011.
 03.10.2011.  Objava Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Jasenak”
 26.09.2011.  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja II. dio
 22.09.2011.  Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 21.09.2011.  Poziv na upis na poslijediplomski jednogodisnji specijalisticki studij Pravo europskih integracija
 21.09.2011  Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta KO Zagorje i KO Vitunj
 05.09.2011.  Javni poziv za iskazivanje interesa za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ogulina
 23.08.2011.  Poziv na ponovnu prethodnu raspravu o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Jasenak
 29.07.2011.  POZIV za predlaganje programa javnih potreba, kulture i tehničke kulture koje sufinancira Grad Ogulin
 19.07.2011.  Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 120/1 k.o. Ogulin
 30.06.2011.  Pozivi Odbora za proslavu Dana Grada
 18.05.2011.  Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Ogulina
14.04.2011.  Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Ogulina
14.04.2011.  Prihvaćen nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina
 25.03.2011.  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 18.03.2011.  Natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin
 18.02.2011.  Prethodna rasprava o Prostornom planu uređenja
 16.02.2011.  Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
 15.02.2011.  Popis stanovništva 2011
 21.01.2011.  Kriteriji za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji iz proračuna Grada Ogulina u 2011. godini
 21.01.2011.
 Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u 2011. godini
 8.12.2010. Testiranje prema natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin
 30.11.2010.  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin
 18.11.2010.  Obavijest – božićni darovi za djecu
 28.10.2010. Natječaj za poduzetničke kredite 2010.
 30.09.2010. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2009.
 20.09.2010.  Prikupljanje ponuda za kupnju stanova u gradu Ogulinu
 01.09.2010.  HOC Bjelolasica – poziv za iskazivanje interesa
 31.08.2010.  Javne potrebe, kultura i tehnička kultura – POZIV za predlaganje programa koje sufinancira Grad Ogulin
 27.08.2010  Prodaja nekretnine u Donjem Zagorje
 23.08.2010  Javni natječaj za prodaju nekretnine u Popovom selu
 02.07.2010.  Javni oglas za sufinanciranje obnove zaštićenih objekata
 01.07.2010.  Pozivi Odbora za proslavu Dana Grada
 17.06.2010.  Najava 6. Županijskog natjecanja orača Karlovačke županije i prijave natjecatelja
 08.06.2010.  Obavijest za poljoprivrednike – 8.6.2010.
 31.05.2010.  Rezultati na ponovljenim izborima za Vijeće mjesnog odbora Lomost
 28.05.2010.  Vježbenik u upravi Grada – poništenja natječaja
 20.05.2010.  Odluka o ponavljanju izbora na BM 7 LOMOST
 17.05.2010.  Rezultati izbora u mjesnim odborima Grada Ogulina održanim 16. svibnja 2010.
 11.05.2010.  Vježbenik u upravi Grada – testiranje za prijam
 07.05.2010.  Javni natječaj za osnivanje prava građenja
 03.05.2010.  Izborna mjesta za provedbu izbora u mjesnim odborima u nedjelju 16. svibnja 2010.
 29.04.2010.  Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Ogulina za 16. svibnja 2010.
 20.04.2010.  Obavijest o testiranju – vježbenik – stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
 15.04.2010.  ODLUKA GRADONAČELNIKA o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
 24.03.2010.  Novčana pomoć umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa
 23.03.2010.  Natječaji – Vježbenik u upravi Grada
 15.02.2010.  Program poticanja razvitka poljoprivrede
 15.02.2010.  Kriteriji za  poticaje u poljoprivredi
 15.02.2010.   Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
 07.01.2010.  Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija učenicima i studentima
 12.12.2009.  Oglas za najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina – 2009
 12.12.2009.  Nadmetanje za POS – tekst natječaja – dopuna II – 2009
 12.12.2009.  Savjet mladih Grada Ogulina lista kandidata 2009
 03.12.2009.  Javni natječaj za prodaju nekretnine u Vitunju
 30.11.2009.  Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
 26.11.2009.  Stanovi POS-a – slobodno još 5 stanova
 24.11.2009.  Javni uvid u Prijedlog II. Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 24.11.2009.  Predlaganje kandidata za Savjet mladih

 

12

Pro