ogulin

Novosti

19

Pro

Održana zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini

  • Članak napisao/la, administrator

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

U nastavku sjednice najviše diskusije izazvao je prijedlog Proračuna za 2017. godinu i pratećih programa. Proračun je za 2017. godinu planiran u iznosu od 39.865.000,00 kuna, te kao konsolidirani proračun obuhvaća i pet proračunskih korisnika: Pučko otvoreno učilište, Gradsku knjižnicu i čitaonicu, Dječji vrtić Bistrac, Javnu ustanovu Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke i Javnu vatrogasnu postrojbu, čiji su prihodi 4.575.000,00 kuna. Time se započela uspostava lokalne riznice u kojoj će svi proračunski korisnici poslovati preko jedinstvenog računa,a njihovi računi će se zatvoriti. Planirani rok uvođenja potpunog sustava riznice je do kraja slijedeće godine.

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Glavne odrednice rashoda proračuna, pored tekućih troškova samog funkcioniranja Grada i zadržavanja postojećeg standarda javnih potreba građana, kojih su sredstva raspoređena u 11 programa i dalje ostaju započeti kapitalni projekti dogradnja Dječjeg vrtića Bistrac, infrastrukturna ulaganja u Poduzetničku zonu, te ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture.

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Pored Proračuna za 2017. i pratećih programa donesene su i odluke o izvršavanju Proračuna, financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina za 2017., program rada Savjeta mladih, zaključak o prihvaćanju izvješća o prihvaćenim inicijativama za pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina te izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe. Kraj sjednice završio je u predblagdanskom raspoloženju vijećnika.

 

 

Karmela Matić

 

 

15

Pro