ogulin

Novosti

28

Vel

Održana sjednica Vijeća za prevenciju Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

U Velikoj dvorani Gradske vijećnice Grada Ogulina održana je 11. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Ogulina pod predsjedanjem gradonačelnika Dalibora Domitrovića. Na dnevnom redu bilo je Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2023. godinu u kojem se načelnik PP Ogulin Goran Vukelja osvrnuo na statističko-analitičke pokazatelje PP Ogulin po pojedinim segmentima rada temeljem kojih je ocijenio da je stanje kriminaliteta zadovoljavajuće, a da će policijski službenici i nadalje poduzimati potrebne mjere i radnje s ciljem podizanja razine sigurnosti na našem području. Istaknuo je i zahvalio se na suradnji Gradu Ogulinu, Centru za socijalnu skrb Ogulin te odgojno-obrazovnim ustanovama s područja Grada Ogulina.

Gradonačelnik je istaknuo kako je naš grad miran, siguran i da je situacija u gradu dobra unatoč sve većim aktivnostima na raznim područjima, kako postoji dobra i redovita suradnja i komunikacija sa svim relevantnim institucijama, te vesele podaci o mladima gdje nema puno problema. Zahvalio je načelniku Vukelji i pohvalio rad policijskih službenika te im svima poželio što mirniji, bolji i lakši daljnji rad.

Vijeće je predmetno Izvješće primilo na znanje, a bit će prezentirano i na nadolazećem Gradskom vijeću Grada Ogulina.

U nastavku sjednice, gradonačelnik se osvrnuo na probleme mještana MO Proce te izlazu na Ulicu B. Frankopana, a vezano uz preglednost i nepropisno parkiranje na nogostupu. Načelnik PP Ogulin se osvrnuo na migracije na našem području koje je tranzitno, ali i napomenuo da policija ulaže velike napore te nastoje rješavati sve probleme. Spomenuo je i maloljetničku delikvenciju i vršnjačko nasilje čija problematika odskače na nacionalnom nivou, međutim stanje na našem području je zadovoljavajuće, ali je svakako potrebna međusobna suradnja i prevencija neželjenih događaja.

27

Vel