ogulin

Novosti

21

Ožu

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

U Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice održana je 7. sjenica Gradskog vijeća, koja je imala 34 točke dnevnoga reda. 

Minutom tišine započela je sjednica u počast preminulom generalu Petru Stipetiću.

Na samom početku izvješćem Mandatne komisije prisegu su položili Ivica Porubić i Nikolina Maravić umjesto Ines Galetić Žagar i Siniše Ljubojevića koji su svoje mandate stavili u mirovanje.

Na aktualnom satu vijećnici su postavili 17 pitanja uglavnom za gradonačelnika, a odnosila su se na plinofikaciju Gradske uprave, korištenje Doma Lomost , o problemima u tvrtci Reneteh u Poduzetničkoj zoni , gradnji obilaznice , odvozu komunalnog otpada i primjeni novoga zakona o zbrinjavanju komunalnog otpada, troškovima zimske službe, dogradnji vrtića i Pučkog otvorenog učilišta, nastavku izgradnje Ulice Struga i povezivanje Preradovićeve i Bolničke ulice, o zapošljavanju u Gradskoj upravi i gradskim poduzećima bez natječaja, o prelasku zamjenice gradonačelnika s volonterskog na profesionalni rad u Gradskoj upravi, štetnom utjecaju odlagališta Sodol na zdravlje građana, te lošem čišćenju snijega na području Jasenka, Musulinskog Potoka i Drežnice. Aktualni sat trajao je 45 minuta duže od propisanoga.

Običaj  je na početku godine podnositi Gradskom vijeću izvješća o radu za prethodnu godinu . Tako su izvješća o radu i poslovanju za 2017. godinu podnijeli  PP Ogulin, Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište, Turistička zajednica Grada Ogulina, Javna vatrogasna postrojba i  gradonačelnik Dalibor Domitrović o radu u periodu od 6.- 12. mjeseca 2017. godine. Sva izvješća su ocjenjena pozitivno i prihvaćena,  osim izvješća Pučkog otvorenog učilišta koji je poslovao s gubitkom. 

Također je podneseno izvješće o izvršenju Programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture,  izvješće o dodjeli sredstava spomeničke rente, te izvješće o stanju zaštite od požara za 2017. godinu . 

Predstavljen i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području grada Ogulina za 2018. godinu, kao i Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini , Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, a usvojene su i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Ogulina za razdoblje od 2018. – 2021. godine

Na dnevnom redu je bio i Statut Grada Ogulina u koji je trebalo ugraditi sve dosadašnje izmjene i dopune te ga uskladiti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj  ( regionalnoj ) samoupravi,  čije su izmjene i dopune stupile na snagu                13. prosinca 2017. godine. Na prijedlog Statuta oporbene stranke podnijele su amandmane koje je većina, nakon kratke konzultacije, prihvatila. Tako je Statut Grada Ogulina usvojen jednoglasno, kao i Statut Zavičajnog muzeja na koji je Gradsko vijeća dalo suglasnost.

Vijećnicima su predstavljene I. izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu koji je prema usvojeno planu za 2018. godinu iznosio 57. 550.000,00. Izmjenama se proračunski prihodi povećavaju za 6.343.941,00 kunu , najviše iz izvora nenamjenskih prihoda namijenjenih za opću potrošnju. Izmjene Proračuna usvojene su većinom glasova.

Donesene su i mnoge odluke: Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina i Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Odluka za korištenje namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja, o visini novčane naknade članova upravnih vijeća ustanova, o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koja je povjerena gradskoj tvrtci Stambeno komunalnom gospodarstvu, Odluka o nazadkupnji nekretnine  u Poduzetničkoj zoni, te je izmijenjena Odluka o izboru članova Odbora za umirovljenike. 

S obzirom da je ova godina izborna za vijeća mjesnih odbora donesene su izmjene odluke o mjesnoj samoupravi i odluke o provedbi izbora , odluka o raspisivanju izbora, te je  imenovano  Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora. Također su provedeni izbori za Savjet mladih te je konstituiran novi Savjet mladih sa sedam članova i sedam zamjenika , a prethodno je predsjednica starog saziva podnijela izvješće o radu Savjeta mladih u 2017. godini.

Najviše rasprave izazvao je Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. Oporbeni vijećnici bili protiv takvog prijedloga u čemu su ih podržala i tri člana Nezavisne liste Željka Stipetića, tako da Prijedlog Odluke nije prihvaćen. Nakon žustre diskusije oporbeni vijećnici napustili su sjednicu. Nastavljen je rad Vijeća sa 9 vijećnika , te su do kraja sjednice donesene sve odluke jednoglasno. Sjednica je završila u 20 sati i 20 minuta.

Odluke i zaključci 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Karmela Matić

20

Ožu