ogulin

Novosti

01

Ožu

Obilježavanje Dana civilne zaštite

  • Članak napisao/la, urednik

      Radi unapređenja zaštite i sigurnosti ljudi i materijalnih dobara širom svijeta, u slučaju nesreća ili katastrofa, a temeljem međunarodnog ugovora, koji je stupio na snagu 1. ožujka 1972. godine, osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu.


      U sjećanje na taj dan, 1. ožujka proglašen je svjetskim Danom civilne zaštite. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 21. siječnja 1992. godine, taj dan proglašen je i nacionalnim Danom civilne zaštite Republike Hrvatske.


      Civilna zaštita kako u svijetu tako i kod nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave zbog zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi, poput:

– obrane od poplava i nesreća na akumulacijskim branama,

– zaštite i spašavanja u slučaju potresa i drugih prirodnih nesreća,

– opasnosti i nesreća u tehničko – tehnološkom procesu proizvodnje ili prometu opasnim tvarima,

– nuklearnim i radiološkim nesrećama,

– epidemioloških i sanitarnim ugrozama.

Tijekom proteklog razdoblja Ravnateljstvo CZ poduzelo je niz mjera i aktivnosti kao što su:

– raseljenim osobama iz Ukrajine omogućili smo što bolji prihvat, zbrinjavanje i potpunu integraciju u društvo;

– Republika Hrvatska je među prvim zemljama ponudila pomoć šaljući modul za urbano traganje i spašavanje Državne intervencijske postrojbe Ravnateljstva civilne zaštite, u Tursku;

– preostalih 6 županija biti će razminirane do ožujka 2026. godine;

– laboratorij za eksplozivne atmosfere izabran je među 6 najboljih u svijetu;

– permanentno se radi na podizanju svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, razvijanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, opremanju i osposobljavanju operativnih snaga, uspostave helikopterske potpore sustavu civilne zaštite.


      Sve aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite usmjerene su ka jednom cilju, a to je: Hrvatska- sigurna zemlja.

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Služba civilne zaštite Karlovac

13

Vel