ogulin

Novosti

02

Lip

Nova cisterna za JVP Ogulin

  • Članak napisao/la, urednik

U srijedu, 01. lipnja 2022. godine ogulinskim vatrogascima stigla je nova autocisterna. Ključeve ovog novog i vrijednog vozila u dvorištu Javne vatrogasne postrojbe Ogulin, gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović predao je v.d. zapovjedniku JVP Ogulin Mladenu Žiliću. Nazočni su bili i zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ogulina Marinko Herman, drugi uzvanici i djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Ogulin.

Temeljem provedenog postupka javne nabave Javna vatrogasna postrojba Ogulin sklopila je ugovor o financijskom leasingu i to na 60 rata za nabavu nove autocisterne marke VOLVO za prijevoz pitke vode, a koja će se koristiti i u vatrogasne svrhe, za potrebe JVP Ogulin. Zapremnina spremnika autocisterne iznosi 7,5 tisuća litara vode, a opremljena je sa svom potrebnom vatrogasnom opremom. Vozilo je isporučila tvrtka Flammifer d.o.o. iz Ozlja. Vrijednost autocisterne iznosi 1.667.599,80 kn ( s uključenim PDV-om ), a sredstva za nabavu cisterne osigurana u proračunu Grada Ogulina.

 

31

Svi