ogulin

Novosti

20

Srp

Nastavak radova na Sodolu

  • Članak napisao/la, urednik

Nakon obilaska terena na samoj lokaciji odlagališta otpada Sodol, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice Grada Ogulina održan je sastanak gradonačelnika Dalibora Domitrovića, njegovog zamjenika Daniela Vukelje, predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, predstavnika projektanta, geodetskog nadzora, građevinskog nadzora i inžinjera gradilišta. Svi su izrazili zadovoljstvo viđenim na terenu, a svrha sastanka bila definiranje daljnjih koraka u postupku sanacije odlagališta.

U fazi preslagivanja postojećeg otpada dinamika radova ide predviđenim tijekom, tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja su radovi intenzivirani te se uređuje pristupna prometnica u svrhu što kvalitetnijeg odlaganja otpada, odnosno stvaranja mogućnosti pristupa do samog dna vrtače kako bi se smanjila potreba za prebacivanjem otpada a time i količina strojnog rada.

Predstavnici Fonda izvjestili su gradonačelnika kako Grad Ogulin može uputiti zahtjev za odobrenje za sufinanciranja nabave kompaktora u sklopu sanacije čija namjena će biti razgrtanje i sabijanje komunalnog otpada.

Problem čine veće količine glomaznog otpada koje građani i dalje, umjesto u reciklažno dvorište, dovoze na Sodol. Zbog toga treba u što većoj mjeri uputiti i educirati naše građane da posebne vrste otpada odvoze u reciklažno dvorište.

19

Srp