ogulin

Novosti

17

Sij

NAJAVE – EU => poziv na edukaciju / okrugli stol – Puštanje u rad dijela plinovoda

  • Članak napisao/la, administrator

U srijedu 18.1.2012. od 9,00 –11,00 sati ispred Pučkog otvorenog učilišta biti će postavljen info štand sa promidžbenim materijalom EU , a dijeliti će ih građanima župan Ivan Vučić i gradonačelnik Nikola Magdić, nakon radio emisije u 9,30 sati

===============================

E d u k a c i j a / o k r u g l i   s t o l   n a   t e m u  e u r o p s k i h   i n t e g r a c i j a – u srijedu 18.1.2012. u 18.00 sati u novoj gradskoj knjižnici u Ogulinu 

 ===============================

Svečanost povodom puštanja u rad dijela plinskog sustava u gradu Ogulinu, bit će u srijedu, 18.1.2012. u 11,00 sati u ulici B. Frankopana 1a (ispred zgrade FINA –e)

Grad Ogulin

 

16

Sij