ogulin

Novosti

01

Srp

Mjesni odbori

  • Članak napisao/la, administrator

MJESNI ODBOR DESMERICE

Predsjednik vijeća: Zlatko Francetić
Adresa: Desmerice 58, Desmerice  
Telefon predsjednika:0981980919

Vijeće: Ivica Francetić, Darijo Luketić, Dalibor Salopek i Danijel Francetić

 

MJESNI ODBOR DONJE DUBRAVE

Predsjednica vijeća: Goranka Borić
Adresa: Donje Dubrave 37 a, 47300 OGULIN
Telefon predsjednice: 0981980799

Vijeće: Branka Mirić, Milan Papić, Mića Zatezalo i Mile Zatezalo

 

MJESNI ODBOR DREŽNICA

Predsjednik vijeća: Đorđe Tomić
Adresa: Tomići 18, 47313 DREŽNICA
Telefon predsjednika: 0992143876

Vijeće: Nikolina Radulović, Milica Zrnić, Biljana Ivošević, Danijel Zrnić, Stojan Tatalović i Milanko Maravić

 

MJESNI ODBOR GORNJE DUBRAVE

Predsjednik vijeća: Đuro Zatezalo
Adresa: Gornje Dubrave, Škerići 26
Telefon predsjednika: 0981924469

Vijeće: Mićo Zatezalo, Siniša Perić, Željko Vucelić, Nedeljko Zatezalo

 

MJESNI ODBOR HRELJIN OGULINSKI

Predsjednik vijeća: Josip Brozović
Adresa: Hreljin Ogulinski, Kučaj 4A
Telefon predsjednika:00997666389

Vijeće: Dražen Brozović, Marko Brozović, Milan Stjepanović, Josip Brulja, Livija Brozović, Mihaela Fak

 

MJESNI ODBOR JASENAK

Predsjednik vijeća: Nenad Vukadinović
Adresa: Jasenak, Jasenak 49
Telefon predsjednika: 098247310

Vijeće: Simeon Kosanović, Rade Kosanović, Rajko Kosanović i Simo Kosanović

 

MJESNI ODBOR OGULIN

Predsjednik vijeća: Ljiljana Gračanin
Adresa: Ogulin, Bernardina Frankopana 31/1
Telefon predsjednika: 0989744783

Vijeće : Tihomir Tonković, Zlata Kurelac, Domagoj Magdić, Pero Mihelčić, Svetlana Vuković, Vedran Jakšić, Maja Brozović i Miroslav Franjković

 

MJESNI ODBOR OTOK OŠTARIJSKI

Predsjednik vijeća: Zlatko Mrvoš
Adresa: Ogulin, Otok Oštarijski, Otok Oštarski 41
Telefon predsjednika: 0915042171

Vijeće : Dalibor Šegan, Milan Paskaš, Ljerka Manojlović i Nenad Sekulić

 

MJESNI ODBOR LOMOST

Predsjednik vijeća: Krešimir Magdić
Adresa:  Ogulin, Lomošćanska cesta 34
Telefon predsjednika: 0915935680

Vijeće: Hrvoje Magdić, Davor Vukelja, Tamara Kostelić, Stipo Barišić, Kruno Turković, Nikola Požega, Ivica Gašparović i Zvonko Brajdić

 

MJESNI ODBOR PONIKVE

Predsjednica vijeća: Mirjana Vignjević
Adresa: Ponikve, Ponikve 39
Telefon predsjednice0911554211

Vijeće: Miloš Ivković, Ankica Vignjević, Milenko Divić i Duško Kličković

 

MJESNI ODBOR POTOK MUSULINSKI

Predsjednica vijeća: Mane Musulin
Adresa: Potok Musulinski, Potok Musulinski 16
Telefon predsjednice0992121077

Vijeće: Ilija Milanović, Nedeljko Ivošević, Ilija Ivošević i Vladimir Ivošević

 

MJESNI ODBOR PRAPUĆE-ZAGRAD

Predsjednik vijeća: Igor Stošić (Jole)
Adresa: Ogulin, Bukovnička 61/1
Telefon predsjednika: 0917216234

mo.prapuce-zagrad@ogulin.hr

Vijeće: Karmen Krpan-Krizmanić, Marija Brozović, Ivan Mihalić, Damjan Kolić, Andrija Cetinjanin, Dario Marković, Neven Tešić i Vedrana Sabljak

 

MJESNI ODBOR PROCE

Predsjednik vijeća: Miodrag Matijašić
Adresa: Ogulin, Proce 61
Telefon predsjednika: 098707538

mo.proce@ogulin.hr

https://web.facebook.com/proceprocanima

http://mo-proce.simplesite.com

Vijeće: Anton Matjanec, Ivan Petrušić, Zdravka Marić i Larisa Ivošević Lipošćak

 

MJESNI ODBOR RIBARIĆI

Predsjednik vijeća: Ivica Paušić
Adresa: Ribarići, Ribarići 10A
Telefon predsjednika: 0915330617

Vijeće: Mladen Dujmić, Mladen Paušić, Krešimir Vučić i Dražen Paušić

 

MJESNI ODBOR SALOPEK SELO

Predsjednik vijeća: Ivan Stipetić,
Adresa: Salopek selo, Salopek selo 38
Telefon predsjednika: 0981964527

Vijeće: Milan Sabljak, Ivona Rendulić, Boško Salopek, Miko Tonković, Filip Šehović i Nevenka Dujmić

 

MJESNI ODBOR SVETI JAKOV

Predsjednik vijeća: Anđelka Salopek
Adresa: Ogulin, Gavani 5 A
Telefon predsjednika: 098796290

Vijeće: Sanjin Rodić, Silvija Vučić, Denis Salopek i Antonia Perković Blašković

 

MJESNI ODBOR SV.PETAR-PUŠKARIĆI

Predsjednik vijeća: Jurica Pribanić
Adresa: Sveti Petar 96 a Ogulin
Telefon: 099/3111-669
Vijeće : Željko Tonković, Drago Verić, Vedran Puškarić, Sanja Grdić, Josip Cindrić, Đurđica Puškarić

 

MJESNI ODBOR TROŠMARIJA

Predsjednik vijeća: Zvonko Bartolović
Adresa: Trošmarija, Trošmarija 19
Telefon predsjednika: 098368411

Vijeće: Aleksandar Kušić, Marijan Bartolović, Ivica Lipošćak i Goran Rendulić

 

MJESNI ODBOR TURKOVIĆI

Predsjednik vijeća: Franjo Turković
Adresa: Turkovići Ogulinski, Turkovići 5A
Telefon predsjednika: 098561821

Vijeće: Siniša Vujnović, Elizabeta Turković, Josip Turković i Elvis Vučić

 

MJESNI ODBOR ZAGORJE

Predsjednik vijeća: Ivica Vuković
Adresa: Zagorje, Luketići 77B
Telefon predsjednika: 0915804080

Vijeće : Zdravko Puškarić, Davor Puškarić, Josip Puškarić, Mišel Padjen, Ivan Cetinjanin, Marinko Kolić, Marin Puškarić i Josip Peraković

 

MJESNI ODBOR ŽEGAR-PODVRH

Predsjednik vijeća: Ivica Porubić, ing. ( Bajs )
Adresa: Ogulin, Žegar IX 11
Telefon predsjednika: 099/475-3200

ijeće: Kristina Špigl Uhrl, Mateja Luketić, Željko Mihalić, Joso Jurašić, Ivan Luketić, Bojan Prebežić, Marinko Herman, Hrvoje Jurašić

01

Srp