ogulin

Novosti

02

Srp

Klek

  • Članak napisao/la, administrator

Iznad ogulinske kotline u sklopu planine Velika Kapela dominira
masivna stijena čudesnog oblika i zastrašujuće ljepote – Klek
visok 1182 m
iznad mora.

Izgled Kleka je različit sa raznih strana gledanja i ima oblik
velikog diva koji spava na leđima, pa je i u narodnim pjesmama
opjevan kao Kraljević Marko koji je tu legao da spava. Glavna
200 metara visoka stijena liči na glavu diva, dok Klečice izgledaju
kao njegova stopala. Na Kleku je izgrađen planinarski dom na
visini od 1000 m iznad mora.

Za vrijeme dobre vidljivosti s vrha Kleka može se vidjeti Zagreb
udaljen oko 100 kilometara.

Planina Klek
Klek

Johannes Frishauf, profesor matematike iz Graza, oduševljen ljepotom
Kleka potaknuo je osnivanje Hrvatskog planinarskog društva (HPD)
1874. godine. U spomen na početak organiziranog planinarstva u
Hrvatskoj slika Kleka se nalazi u znaku Hrvatskog planinarskog
saveza. Stijene Kleka bile su prva penjačka škola i
na njima je održan veliki broj natjecanja u penjanju.

Prema narodnim pričama, na Kleku se nalazi carstvo vještica, koje
su postale simbolom Kleka i Ogulina i u čitavoj Hrvatskoj nema
vrha za koji je vezano toliko narodnih priča i legendi.

02

Srp