ogulin

Novosti

31

Srp

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

Narodna knjižnica Ogulin

POVIJEST

– 1846. u jednom pismu napisanom Ljudevitu Gaju, navodi se djelovanje ove ustanove.
– 1894. objavljena su Pravila Društva čitaonice Ogulinske.
– 1913. narodna je čitaonica smještena u svratištu “K Frankopanu”.
– 1954. Narodni odbor grada Ogulina osniva Gradsku knjižnicu.
– 1962. Knjižnica se pripaja Radničkom sveučilištu u čijoj je zgradi i smještena.
– 1979. Knjižnica se seli u novi prostor – zgrada u krugu Frankopanskog  kaštela.
– 26. lipnja 2000. osnovana je i samostalna ustanova Narodna knjižnica i
itaonica Ogulin, a osnovao ju je grad Ogulin.
– 2001. potpuno je kompjutorizirana obrada i posudba građe
– 05.12.2011. godine knjižnica seli u novi prostor u bivšu zgradu Doma HV-a u Ulici Bernardina Frankopana 7

USTROJ KNJIŽNICE

– Informativno – posudbeni pult (razduživanje i zaduživanje knjiga)
– Čitaonica časopisa i dnevnog tiska
– Kompjuterska igraonica s pristupom internetu
– Odjel za odrasle (beletristika i znanstveno – popularna literatura ), u istom prostoru je dio za studijski rad – referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni, antologije, priručnici),
– na odjelu za odrasle ima 6 računala, namijenjenih za studijski rad
– Odjel za djecu i mladež (knjige za djecu predškolske, školske dobi i za mladež sa znanstveno –     popularnim knjigama)
– na odjelu za djecu i mladež ima tri računala namijenjena korisnicima mlađe dobi
– cijeli fond je u slobodnom pristupu,
– Dvije dvorane velika i mala za održavanje promocija knjiga, predavanja, tribina, radionica, projekcija filmova
– Izložbe se mogu postaviti na svim odjelima u knjižnici


ČLANSTVO I FOND

– Za učlanjenje je potrebna osobna iskaznica i upisnina od: 50,00 kn za odrasle i 25,00 kn za djecu. Članska iskaznica vrijedi godinu dana od upisa ili obnove članstva.
– Moguće je posuditi najviše tri naslova. Rok posudbe je 20 dana, a moguće je telefonski produžiti rok na još 20 dana (osim školske lektire). Zakasnina nakon dozvoljenog roka je 0,50 kn po danu i po knjizi.

– Trenutačno u knjižnici ima 49500  knjiga, a od toga 14718 svezaka beletristike, 28230  svezaka stručne i priručne literature, a 6558 dječje literature.

– Najveći dio fonda je u slobodnom pristupu, što znači da korisnici može sam pronaći na policama koje su mu dostupne. Na policama u slobodnom pristupu je smještena sva beletristika, raspoređena po književnostima pojedinih naroda. Ostala djela su raspoređena po disciplinama i granama znanosti, a isto se nalaze u slobodnom pristupu. Knjige unutar jedne nacionalne književnosti ili jedne stručne skupine na polici su poredane po abecednom redu prezimena autora.

Sav knjižni fond se može pretraživati i u kompjutorskoj bazi podataka po:

PREZIMENU AUTORA
NASLOVU KNJIGE
PREDMETNICI


USLUGE

– Veći dio fonda je moguće posuditi izvan Knjižnice.
– Časopisi i priručna (referentna) zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni, priručnici, antologije) može se koristiti samo unutar knjižnice. Iz tih publikacija je moguće fotokopirati (0.50 kn po stranici) ili skenirati na svoj prijenosni disk.
– Pristup Internetu je moguć na svim računalima namijenjenim korisnicima – besplatno za članove Knjižnice. Osnovnu poduku za korištenje programa za pretraživanje knjižničnog kataloga i interneta korisnicima će pružiti djelatnici Knjižnice.
– Knjige kojih trenutačno nema u Knjižnici mogu se rezervirati uz cijenu od 2.00 kn po knjizi.
– Knjige koje nisu u fondu Knjižnice, mogu se posuditi međuknjižničnom posudbom iz drugih knjižnica, a koriste se samo u prostoru naše Knjižnice

OSOBLJE KNJIŽNICE

– Ravnateljica – diplomirana knjižničarka – 1 radnica.
– Pomoćna knjižničarka – 3 radnice.
– Informator – diplomirana knjižničarka  2 radnice

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Petak: 7.00-19.30
Subota: 8.00 -13.00   

TELEFON, ADRESA, FAX, E-MAIL ADRESA

– Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin
– Tel: 047 522 170
– Fax: 047 522 392
– E-mail adresa: narodna@ka.t-com.hr

 

31

Srp