ogulin

Novosti

31

Srp

DPD sv. Rok

  • Članak napisao/la, administrator

Na večernjim druženjima i razgovorima u kući
Jure Magdića u Lomostu kbr. 80., 1921. godine Lomošćani su prihvatili
ideju gospodina Antuna Petrušića iz Lomosta kbr. 53., o osnutku
DPD-a u Lomostu. Za svog zaštitnika su uzeli sv. Roka, po istoimenoj
kapeli u Lomostu.

Antun Petrušić

 

Gospodin Antun Petrušić (Antić) 1868 – 1938,
pradjeda današnjeg predsjednika DPD-a gospodina Mladena Petrušića,
imenovan je predsjednikom, a kao povratnik iz Amerike znao
je zadaće takvih društava.

 

 

Društvo bi u slučajevima nevolje pružalo materijalnu i duhovnu
pomoć.

Zastavu krase 74 zlatna čavla, a zlatom i svilom 1936. godine izvezle su je časne sestre reda sv. Vinka iz Zagreba. Iste godine na Rokovu, zastavu je posvetio crikvenički župnik Anton Rigoni. Kuma zastavi je bila Lomošćanka Ema Stipetić-Manina.

 Zastava DPD-a sv. Rok
Zastava Dobrotvornog podupirajućeg društva Sv. Rok

Te 1921. godine, Društvo je djelovalo bez odobrenja nadležnih
vlasti iz Zagreba.Prva pravila Društva, kao službeni početak djelovanja, određena
su i prihvaćena na Ustanovnoj skupštini 15. prosinca 1922., a
odobrena su od Pokrajinske uprave u Zagrebu 8. veljače 1923. rješenjem
br. 2893.

Tek tada je izabran prvi redoviti Upravni odbor:

Edo Magdić – predsjednik
Joso Kurelac – tajnik
Ivan Stipetić – blagajnik
Tomo Stipetić – računovođa

U gostionici “Drvodelić” priređena je prva društvena
zabava, što je bila i prva zabava koju su priređivala dobrotvorna
potporna društva Ogulina.

1924. broj članova Društava od kraja 1921. povećao se s 40-tak
na 64 člana, a za predsjednika je izabran pokretač osnivanja Društva
gospodin Antun Petrušić (Antić).

Prigodom godišnje revizije djelovanja DPD sv. Rok, 1933. godine
prihvaćen je prijedlog prosvjetnog predsjednika vlč. Dragutina
Kukalja, da se započne gradnja društvenog doma. U tu svrhu je
u lipnju 1933. kupljeno zemljište od Rozalije (r. Petrušić) Bachratti
za 20 tisuća dinara.

16. kolovoza 1933. na dan sv. Roka, održana je prva vrtna zabava
na vlastitom zemljištu koja postaje tradicionalna.

U rujnu iste godine Josip Marković – Parmak iz Prapuća započinje
s gradnjom lomošćanskog doma, čija je gradnja već krajem listopada
bio skoro završena. Troškovi gradnje iznosili su 57 tisuća i 550
dinara.

Dom je svečano otvoren 26. studenog 1933. uz prisutnost brojnih
Lomošćana i građana Ogulina, crkvenih, društvenih i vojnih predstavnika.

Na glavnoj skupštini DPD-a sv. Rok, 6. siječnja 1938. je odlučeno
da se postojeća zgrada lomošćanskog doma proširi i nadogradi.
Nadogradnja je izvršena dobivenim zajmom od nadležnih vlasti u
Zagrebu u iznosu od 20 tisuća dinara. Nadogradnja je izvedena
prema nacrtu gospodina Milana Vučkovića i dom je dobio tada današnji
izgled.

U prostorima Doma sv. Rok 1939. smjestila se dvorazredna Pučka
škola, na žalost kratko, jer se u Dom uselila vojska. Nakon završetka
II. svj. rata, država je zabranila djelovanje svih dobrotvornih
i sličnih društava, a sva pokretna i nepokretna imovina postala
je državno vlasništvo.

Nakon 1990. godine stvorene su mogućnosti za obnovu rada DPD-a
sv. Rok i 4. kolovoza 1991. godine Društvo održava Obnoviteljsku
skupštinu na kojoj su se okupila 84 člana, a za presjednika je
izabran Juraj Petrušić (otac današnjeg predsjednika i unuk osnivača
DPD-a Antuna Antića Petrušića)

Odlika ovog društva iskazala se u humanitarnom, socijalnom, kulturnom
i ostalom djelovanju, pisalo se o njemu u domaćem i u tisku iseljenih
Hrvata. Posebno se Društvo iskazalo u pomoći prilikom velike poplave
u Ogulinu u lipnju 1939. godine.

 

Mladen Petrušić
Ogulin, Lomost, Kut 11
Tel.: 047 / 531 890
Mob.: 098 / 744 850

31

Srp