ogulin

Novosti

07

Ruj

Gradonačelnik uputio dopis ministru Goranu Mariću

  • Članak napisao/la, administrator

Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović je, nezadovoljan dinamikom obrade predmeta i postupanjem zaposlenika u Ministarstvu državne imovine, jučer uputio dopis ministru Goranu Mariću. U nastavku prenosimo sadržaj dopisa:

„Poštovani ministre Mariću,
 
obraćam Vam se vezano za provedbu projekta izgradnje dječjeg vrtića za 150 djece kojeg bi gradili na području bivše vojarne Sveti Petar u Ogulinu, koja je trenutno u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojeg najvjerojatnije nećemo moći realizirati zbog zapreka od strane Vašeg ministarstva.
 
Na sastanku održanom 17. srpnja u Vašem ministarstvu, na kome je ispred ministarstva bio nazočan g. Branko Iveljić, objasnili smo da je stvar hitna jer projekt namjeravamo prijaviti na natječaj za mjeru 7.4.1. ruralnog razvoja koji traje do 14. rujna 2018. godine. Objasnili smo da nas zadovoljava bilo koji oblik vlasništva, suvlasništva ili ugovor o pravu građenja koji bi nam omogućio gradnju na predmetnoj parceli i prijavu projekta na natječaj. Tada nam je dana uputa da izradimo projektnu dokumentaciju i zatražimo građevinsku dozvolu te nam je rečeno da ćemo temeljem toga s ministarstvom potpisati darovni ugovor. Ova informacija nas je izuzetno obradovala te smo sretni napustili zgradu ministarstva i odmah krenuli s izradom projektne dokumentacije.
 
Od tog dana pa do danas, nakon svih kontakata putem dopisa, emailova, telefonskih poziva i sastanaka, situacija se sve više pogoršavala, da bi kulminirala informacijom od jučer, dobivenom od službenika Vašeg ministarstva (g. Iveljić se više ne javlja na telefon), da još dodatno moramo napraviti procjenu vrijednosti nekretnine (za što treba oko mjesec dana!) i pribaviti suglasnosti još druga tri ministarstva! Ako je uistinu tako, zašto nam to nije rečeno na početku pa bi sada možda imali potrebnu dokumentaciju? Ili možda ne bi niti započinjali projekt i trošili novac građana na izradu projektne dokumentacije.
 
Napominjem da ovo nije jedini naš predmet na obradi u Vašem ministarstvu. Tu su još zgrade na adresi B. Frankopana 11a i 13 (u postupku od 2001.), parcele ŠRC Kranjčevka (u postupku od 2004.), zgrada bivšeg zapovjedništva HV na adresi B. Frankopana 9 (u postupku od 2009.), parcele na odlagalištu otpada Sodol (u postupku od 2010.), zemljište u Poduzetničkoj zoni Ogulin (u postupku od ove godine). Nepostupanjem po ovim predmetima Vaše ministarstvo je onemogućilo brojne projekte Grada Ogulina. Posljednji u nizu je rekonstrukcija ulica A. Šenoe i I. G. Kovačića radi čega smo zadnjim rebalansom iz proračuna izbacili za gradnju planirana sredstva. Rekonstrukcija ove ulice je trebala biti u funkciji gospodarskog razvoja grada, obzirom da se putem nje rješava prometni problem i kolone teretnih vozila na ulazu u poduzetničku zonu.
 
Na kraju mogu konstatirati da se institucije, vlade i ministri mijenjaju, ali očito službenici koji koče projekte su cijelo vrijeme isti.
 
S poštovanjem,
 
Grad Ogulin
gradonačelnik
Dalibor Domitrović, ing“

06

Ruj