ogulin

Novosti

06

Ruj

Grad prijavio obnovu sportske dvorane vrijednu 7,4 milijuna kuna za sufinanciranje iz EU fondova

  • Članak napisao/la, administrator

Jučer je Grad Ogulin kao investitor prijavio projekt energetske obnove velike i male sportske dvorane uz Prvu osnovnu školu na natječaj za sufinanciranje iz EU fondova.

Projekt uključuje sanaciju fasade i ovojnice zgrade, ugradnju toplinske zaštite krova, djelomičnu zamjenu vanjske stolarije zgrade te ugradnju novog sustava centralnog grijanja, hlađenja, provjetravanja i opskrbe tople vode za svlačionice. Projekt uključuje i izvedbu priključka plina od plinske kotlovnice do plinovoda u Bolničkoj jer će se kao energent za grijanje koristiti plin. Uz to je predviđena i zamjena postojeće neučinkovite rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom i postavljanje novog sustava sigurnosne rasvjete objekta. Planiranim zahvatom će se godišnji troškovi za energiju smanjiti za 64,06%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,4 milijuna kuna. Od toga će se 5,2 milijuna kuna ili 70% sufinancirati iz EU fondova i nacionalnih programa, a ostatak u iznosu od 2,2 milijuna kuna iz proračuna Grada.

Osim što će se realizacijom ovog projekta smanjiti troškovi grijanja uz to je provedba ovog projekta prilika za domaće tvrtke koje će moći sudjelovati na provedbi projekta, bilo izravno ili kao kooperanti koji će izvoditi pojedine skupine radova (elektro, strojarske, bravarske, fasaderske ili druge).

05

Ruj