ogulin

Novosti

06

Ožu

Početna konferencija – Građenje reciklažnih dvorišta

  • Članak napisao/la, urednik

U Velikoj gradskoj vijećnici Grada Ogulina održana je početna konferencija u sklopu projekta „Građenje reciklažnih dvorišta“ . Iako je projekt već u provedbi, iz njega proizlazi i obveza održavanja ove početne konferencije kao dio informativnih i obrazovnih aktivnosti.

Pored gradonačelnika Dalibora Domitrovića, zamjenice Ivane Salopek Šumonja i djelatnika gradske uprave, nazočni su bili i direktorica Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Sanja Tomić te vlasnik „ECOLINE“ obrta za usluge savjetovanja, gdin. Mladen Klasnić  koji provodi poslove organizacije i provedbe ove početne konferencije te je upriličio prezentaciju samog projekta čiji je krajnji cilj izgradnja reciklažnog dvorišta čime će se doprinijeti povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada na području Grada Ogulina odnosno smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Projekt  „Građenje reciklažnih dvorišta“ sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz EU fondova u iznosu od 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ukupna vrijednost projekta je 2,4 mil.kuna sa PDV-om, a rok provedbe je predviđen za rujan 2020. godine.

 

 

05

Ožu