ogulin

Novosti

05

Ožu

Sporazum o zajedničkom korištenju sortirnice otpada

  • Članak napisao/la, urednik

Danas je u Velikoj gradskoj vijećnici gradonačelnik Dalibor Domitrović u ime Grada Ogulina s Općinom Josipdol zastupanoj po načelniku Zlatku Mihaljeviću, Općinom Tounj zastupanoj po načelniku Ivici Sopekom, Općinom Plaški zastupanoj po načelniku Peri Damjanovićem i Općinom Saborsko zastupanoj po načelniku Markom Bićanićem potpisao Sporazum o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – Sortirnice Ogulin. Od ostalih potpisnika Sporazuma tu su i Grad Otočac zastupan po gradonačelniku  Stjepanu Kostelcu i Općina Brinje na čelu sa načelnikom Zlatkom Fumićem koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati potpisivanju Sporazuma.

Grad Ogulin je pokrenuo ovaj projekt, čija procijenjena vrijednost iznosi 11,6 milijuna kuna s PDV-om, kako bi u budućnosti uspostavio održivi sustav zbrinjavanja otpadom. Projekt će tijekom mjeseca ožujka biti prijavljen na natječaj za sufinanciranje putem fondova EU. Ovim sporazumom, odnosno prikupljanjem razvrstanog otpada s područja spomenutih gradova i općina, će se postići dovoljne količine odvojeno prikupljenog papira, kartona, stakla, plastike i metala potrebne da bi poslovanje buduće sortirnice bilo ekonomski održivo.

Susjedne Općine i Grad Otočac će se potpisivanjem ovog sporazuma uključiti u zajedničko korištenje postrojenja te odvojenim prikupljanjem otpada smanjiti količine miješanog komunalnog otpada za 60%, a cilj je vremenom postići i veći stupanj razvrstavanja, i preko 70%.

 

 

 

05

Ožu