ogulin

Novosti

09

Stu

Grad Ogulin je osigurao novčanu naknadu za djecu nezaposlenih roditelja povodom blagdana Božića

  • Članak napisao/la, urednik

Grad Ogulin je člankom 13. Socijalnog programa Grada Ogulina za 2022. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 55/21) planirao novčanu naknadu djeci za blagdan Božića
za djecu do 15 godina starosti čiji su oba roditelja nezaposlena.

Članak 13. Socijalnog programa Grada Ogulina za 2022. godinu glasi: „ Pravo na naknadu povodom blagdana Božića imaju djeca do 15 godina starosti s
prebivalištem na području Grada čija su oba roditelja nezaposlena te djeca s područja Grada smještena u udomiteljskim obiteljima.
Centar za socijalnu skrb Ogulin će prema službenoj evidenciji kojom raspolaže dostaviti popis djece čija su oba roditelja nezaposlena i popis djece s područja Grada
smještene u udomiteljskim obiteljima, prema kojima će biti izvršena isplata jednokratno u novcu prigodom blagdana Božića.

Roditelji koji nisu u službenoj evidenciji Centra za socijalnu skrb Ogulin, a oba su nezaposlena i imaju djecu do 15 godina starosti i imaju prebivalište na području Grada mogu i
sami podnijeti zahtjev za naknadu za blagdan Božića. Uz zahtjev dužni su priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrde Zavoda za zapošljavanje za oba roditelja da su
nezaposleni, presliku rodnog lista za djecu, preslike osobnih iskaznica oba roditelja te OIB za roditelje i djecu).
Naknada povodom blagdana Božića može se odobriti za dijete do 15 godina starosti i samohranom roditelju koji je nezaposlen uz uvjet da samohrani roditelj i dijete imaju
prebivalište na području Grada. Uz zahtjev dužni su priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu Zavoda za zapošljavanje za samohranog roditelja da je nezaposlen, presliku rodnog
lista za djecu, presliku osobne iskaznice roditelja, OIB za roditelje i djecu te ostalu potrebnu dokumentaciju).“
Obavještavaju se navedeni roditelji da ovu naknadu mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva u Stručnoj službi Grada Ogulina, I. Kat ili na e-mail adresu: episarnica@ogulin.hr .

Potrebna dokumentacija:
Obrazac zahtjeva
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
– Osobne iskaznice za roditelje
– Potvrde Zavoda za zapošljavanje za roditelje
– Rodni list za dijete
– OIB za roditelje i dijete
– Ostala dokumentacija (po potrebi).
Zahtjevi se primaju do 02. prosinca 2022. godine, a za sve eventualne informacije možete se obratiti na broj telefona 659-036 i 532-198 te na e-mail grad-ogulin@ogulin.hr
Napominjemo da korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju djecu do 15 godina starosti ostvaruju ovu naknadu temeljem dostavljenog popisa Centra za socijalnu skrb Ogulin, te nisu dužni podnositi poseban zahtjev.

 

 

07

Stu