ogulin

Novosti

26

Lip

Edukativna radionica za građane

  • Članak napisao/la, urednik

Nakon održavanja edukacija za djecu predškolske dobi i djecu školskog uzrasta, došao je red i na edukativnu radionicu za građane našeg grada kako bi se, kroz sve tri provedene radionice različitim dobnim skupinama, što bolje približio način provedbe projekta Izgradnje reciklažnih dvorišta.

Građani koji su nazočili radionici mogli su se educirati i upoznati  sa projektom kojim će se doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, povećanju količine korisne sirovine, ponovne uporabe te smanjenju količina nepropisnog odbačenog otpada u okoliš.

Sve dobivene informacije mogu primijeniti u svom kućanstvu kako bi se povećala stopa odvojeno prikupljenog otpada te smanjila ukupna količina otpada.

25

Lip