General Petar Stipetić

 

Gosp. Petar Stipetić oženjen je i ima kćerku Vesnu, rođen je 24. listopada 1937. godine u Ogulinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske (1956.-1959.), Višu vojnu akademiju Kopnene vojske (1967.-1969.) i Ratnu školu (1975.-1976.)          


U bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji obnašao je sve dužnosti, od zapovjednika voda do zapovjednika obrane grada Zagreba.

Na poziv Predsjednika Republike Hrvatske u rujnu 1991., s dužnosti operativca V. vojne oblasti dolazi u Hrvatsku vojsku, gdje je raspoređen na dužnost zamjenika načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske. U srpnju 1992. odlazi na dužnost zapovjednika Zbornog područja Osijek i slavonskog bojišta, a u prosincu iste godine postavljen je za zapovjednika ZP Zagreb. U rujnu 1994. vraća se u Glavni stožer Hrvatske vojske na dužnost pomoćnika načelnika GS HV za borbeni sektor, a u siječnju 1999. je imenovan za pomoćnika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH za kopnenu vojsku.

Iz čina general majora preveden u čin general bojnika 1991., a general pukovnik postao je 19. svibnja 1995.

Nositelj je brojnih odlikovanja - Spomenice Domovinskog rata, Spomenice domovinske zahvalnosti, Reda Nikole Šubića Zrinskoga, Reda hrvatskog pletera, Reda hrvatskog trolista i Reda bana Jelačića.

Ogulinci su mu iskazali zahvalnost, pa su ga proglasili počasnim građaninom Grada zbog njegovih izuzetnih zasluga rodnome Gradu, pogotovo u pripremi obrane Domovine i njegovoj ulozi u Domovinskom ratu.


Petar Stipetić
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 14. rujna 1998. godine, zamjenik gradonačelnika gosp. Vilim Magdić uručio je Povelju grada Ogulina general pukovniku Petru Stipetiću, kojom se on proglašava počasnim građaninom Grad
 
 
POČASNI GRAĐANIN GRADA
 
Na temelju članka 16. Statuta grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije 1/94 i 12/94), Gradsko vijeće grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 8. rujna 1998. godine donijelo je odluku o proglašenju general pukovnika Hrvatske vojske, gosp. Petra Stipetića počasnim građaninom grada Ogulina.

ODLUKU
o proglašenju počasnim građaninomgrada Ogulina
Članak 1.
General pukovnik Petar Stipetić proglašava se počasnim građaninom grada Ogulina zbog izuzetnog doprinosa u formiranju 143. domobranske pukovnije, te naročitih zasluga u obrani Republike Hrvatske i oslobođenju okupiranog područja u akciji "Oluja", kao i svekolike pomoći građanima svog rodnog Grada.
Članak 2.
Počasnim građaninom grada Ogulina Petru Stipetiću dodjeluje se Povelja grada Ogulina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA
Predsjednik Gradsko vijeća grada Ogulina.
Jure Turković, dipl. ing.
Klasa: 022-01/98-01/88
Urbroj: 2133/02-03-98-1
U Ogulinu, 08. rujna 1998. g.

 

Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza