Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

   
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
Upravni odjel za financije,
upravu i samoupravu

Klasa: 550-01/10-01/18
Urbroj: 2133/02-03/1-10-2
Ogulin, 12.11.2010.

        Predmet: Obavijest

    Grad Ogulin je Programom pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2010. godinu planirao novčanu naknadu za božićne darove za djecu do 15 godina starosti čija su obadva roditelja nezaposlena.

    Obavještavaju se navedeni roditelji da ovu pomoć mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva u Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu, I. kat, soba br. 24.

    Potrebna dokumentacija:
-    osobne iskaznice za roditelje,
-    potvrde Zavoda za zapošljavanje za roditelje,
-    rodni list za dijete.

    Zahtjevi se primaju do 3. prosinca 2010. a za sve eventualne informacije možete se obratiti na broj telefona 532 198.

    Napominjemo da korisnici stalne pomoći koji imaju djecu do 15 godina starosti ostvaruju ovu naknadu temeljem dostavljenog popisa Centra za socijalnu skrb Ogulin, te nisu dužni podnositi poseban zahtjev.


    Pročelnica
    ___________________
    Božica Cindrić, dipl. oec.

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik