Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 2. rujna 2011. (petak) s početkom u 9.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11., Ogulin.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01/82
URBROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin, 25. kolovoza  2011.

             

Na temelju članka 19. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina 
                              
                              
S A Z I V A M

 
       17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. rujna (petak) 2011.  s početkom u 9,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.
  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>>>

2. Aktualni sat,

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje  siječanj-lipanj 2011. godine >>>>

4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za prvo polugodište 2011. godine >>>>    -  naslovna stranica >>>>

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2011. godinu >>>>

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Ogulin >>>>

7. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima udjele ili dionice >>>>

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina >>>>

9. Prijedlog  Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ogulina >>>>

10. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj i srpanj 2011. godine >>>>  


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  

 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik