Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Jučer je, kako bi izvršila nadzor, gradsku upravu i odlagalište Sodol posjetila inspektorica zaštite okoliša. Tom prilikom je izvještena o do sada poduzetim koracima vezanim za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom.


Inspektorica je izvještena o statusu sanacije Sodola, izgradnje reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane, nabavke posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, o programima edukacije koji će se provoditi kako bi se građani upoznali s novim sustavom gospodarenja otpadom te o drugim aktivnostima koje se provode na području Ogulina.

Sanacija Sodola je projekt vrijedan preko 13,5 milijuna kuna. Trenutno je izveden pristupni put u dno odlagališta kojim je omogućen pristup stroja kojim se otpad preslaguje i prekriva inertnim materijalom, a sve kako bi se onemogućili požari koji su u prošlosti redovito harali ovim odlagalištem. Na odlagalištu su u tijeku geološki istražni radovi i geodetska mjerenja čija svrha je utvrditi postojeće stanje koje će biti podloga za izmjenu projekta sanacije koju je potrebno izraditi jer je stanje na terenu u odnosu na izvorni projekt izrađen 2005. godine, zbog kontinuiranog dovoza otpada, bitno promijenjeno.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je prijavljen za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prošao je natječaj te će njegova izgradnja u 85%-tnom iznosu biti sufinancirana iz EU fondova. Vrijednost projekta iznosi 2,4 milijuna kuna.

Za projekt izgradnje kompostane za obradu biorazgradivog komunalnog otpada riješeni su imovinskopravni odnosi i u tijeku je priprema projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6,5 milijuna kuna.

Što se projekta izgradnje sortirnice korisnog otpada tiče, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i priprema projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 9,5 milijuna kuna.

Za nabavku posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu također je odobreno sufinanciranje iz EU fondova. U ovoj fazi će se nabaviti 9.000 kanti potrebnih za cijelo područje Ogulina koje će koštati 2 milijuna kuna, a odobreno je 85%-tno sufinanciranje ovog iznosa.

Gradu Ogulinu je iz EU fondova odobreno i sufinanciranje projekta Recikliraj za bolje sutra vrijednog pola milijuna kuna. Ovaj projekt će se provoditi 20 mjeseci, a kroz njega će se građani educirati i informirati o novom sustavu gospodarenja otpadom.

Grad Ogulin sufinancira izgradnju CGO Babina Gora, odnosno pristupne ceste vrijedne 8,7 milijuna kuna i energetskog priključka vrijednog 2,1 milijuna kuna ukupnim iznosom od 200 tisuća kuna.

Ukupna vrijednost gore spomenutih projekata i aktivnosti iznosi gotovo 35 milijuna kuna, a namjera gradske vlasti je da se veći dio ovog iznosa sufinancira putem EU ili nacionalnih fondova što je do sada i uspješno realizirano.

Nalazom inspektorice nisu utvrđene okolnosti koje bi za posljedicu imale nove financijske sankcije Gradu ili tvrtki SKG. Evidentirano je zatečeno stanje te su utvrđeni dodatni koraci koje je potrebno poduzeti kako bi se ispoštovale zakonske odredbe i propisi, a odnose se na donošenje potrebnih odluka Gradskog vijeća vezanih uz gospodarenje otpadom i dostava tih odluka mjerodavnim institucijama.

Google

Popularno

 

Projekt Susret s rijekom

 

ZABRANA SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE

 

 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina – III. Izmjene i dopune 

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje s javnošću 15.01.2019. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaji za 2018. |

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

 

Pogled uživo s Frankopanske kule

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik