Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća

U Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Na dnevnom redu je bilo 14. točaka. Prva točka kao i obično bila je aktualni sat.

Najprije u pročitani odgovori na postavljena pitanja sa prošlih sjednica na koje vijećnici nisu imali komentara, a potom su vijećnici postavljali nova pitanja koje su se odnosila na različite teme: Opstanak suda u Ogulinu, raspodjela prostora u Gradskoj upravi, ugovor sa tvrtkom DOTA, rodna zastupljenosti na izbornim listama, zapošljavanje i plaće na Radio Ogulinu, retencija i prilazni putovi za sela uz retenciju, te organizacija Predškole u Drežnici i Jasenku. Gotovo na sva pitanja gradonačelnik je dao usmeni, a na traženje vijećnika dostavit će i pisani odgovor.

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća

Prihvaćeni su  prijedlozi priznanja Grada, koja će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada dodijeliti Udruzi Oda prijateljstvu, Tvrtci Bjelin, don Robertu Zuboviću, Višnji Lipošćak i obitelji Kopšiva. Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna u 2017. godini podnijela je pročelnica Dinka Stipetić. Prihodi u periodu od siječnja do lipnja ostvareni su 44,55 % ili 17.760.854,92 kune, dok su rashodi u istom periodu izvršeni 43,25 % ili 17.586.988,69 kuna. U odnosu na 2016. godinu prihodi su manji za 507.432,16 kuna, a rashodi veći za 2.256.265,45 kuna.

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća


Donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna za financiranje političkih stranaka. Tako je iznos od 80.000,00 kuna raspodijeljen po 40.000,00 na bivši i sadašnji saziv Gradskog vijeća, te pripadajući iznosi političkim strankama i listi grupe birača po broju vijećnika i podzastupljnog spola. Najviše rasprave izazvale su točke dnevnog reda koje su slijedile. Novi ustroj upravnih tijela Grada Ogulina, koji predviđa dva upravna odjela: Stručnu službu i Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje i izmjene upravnih vijeća i nadzornih odbora u gradskim ustanovama i tvrtkama. Tako se ukida upravno vijeće u Dječjem vrtiću Bistrac, Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici i čitaonici, a imenuju se novi nadzorni odbori u Vodovodu i kanalizaciji, Stambeno komunalnom gospodarstvu i Poduzetničkoj zoni. 

Donesene su i odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

 

Karmela Matić

Google

Popularno

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 06.11.2017. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijski izvještaj za prvu polovinu 2017. godine | Arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

02.01.2018. - Tablica uz Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

02.01.2018. - Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta >>

06.12.2017. - Oglas za utvrđivanje liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ogulina >>, obrazac >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

15.01.2018. - Javni poziv za isticanje kandidatura  za izbor ĉlanova i zamjenika ĉlanova Savjeta mladih Grada Ogulina >>

Arhiva oglasa

EU Info

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik