Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

U Gradskoj knjižnici i čitaonici održana je zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini tj. 6. sjednica novoga saziva Gradskog vijeća Grada Ogulina.

U sazivu sjednice bilo je 29 točaka dnevnoga reda, koje su na početku sjednice dijelom izmijenjene. Već tradicionalno je skinut  Aktualni sati i dodana je Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina,  kojom će se 1.750.000,00 utrošiti za izradu katastra nekretnina na području grada Ogulina.

Već je poznato da tvrtka Bjelin d.o.o. Ogulin posluje na prostoru bivše pilane, a sada se širi i na Poduzetničku zonu. Tako je na sjednici prihvaćena ponuda tvrtke Bjelin o kupnji zemljišta za izgradnju novih pogona, što će utjecati na razvoj drvne industrije na području grada Ogulina.

Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluku o načinu prikupljanja komunalnog otpada na svom području, pa je u svezi s tim donijeta odluka o načinu prikupljanja otpada koju je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.

Na dnevnom redu bio je i Proračun Grada Ogulina za 2018.  sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Uz višesatnu raspravu i kritike oporbe, te prihvaćanjem amandmana oporbe za izmjenom predloženog programa Rekonstrukcije Ulice Struga Hačko – Bolnička,  Proračun je donesen sa 9 glasova za i 7 suzdržanih. Tako je bilo i sa pratećim programima koji se donose uz Proračun. Oporba je podržala program poticaja u poljoprivredi,  program utroška  boravišne pristojbe, socijalni program, program javnih potreba za financiranje GSS-a Stanice Ogulin, program rada Savjeta mladih,  odluke  o porezima Grada Ogulina, spomeničkoj renti i raspodjeli spomeničke rente, zimskoj službi, dok su odluke o visini naknade za korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina, odluka o financiranju političkih stranaka, te izmjeni odluke  o osnivanju Zavičajnog muzeja, doneseni  većinom glasova nazočnih.

Usvojene su II. izmjene Programa potpora poduzetnicima, otvoren Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih na mandat od 3 godine, dana je suglasnost Upravnom vijeću na izbor Blanke Poljak Franjković za ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta i primljeno je na znanje izvješće gradonačelnika o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad i studeni 2017. 

Sjednica je završila u 19,30 sati sa čestitkama za Božić i novu godinu u kratkom druženju nakon sjednice.

Karmela Matić

 

Google

Popularno

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Odluke i zaključci 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 09.03.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

24.04.2018 - Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  -  Odluka Lista

24.04.2018 - Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 - POZIV NA JAVNI UVID - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 - ODLUKA - Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 - JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 - IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 - Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. - PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. - OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. - Odluka o poništenju– Javnog poziva - Kultura>>

12.03.2018. - Odluka o poništenju – Javnog poziva - ostale udruge>>

02.03.2018. - N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. - Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. -  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. -  Javni poziv -  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. -  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik