ogulin

Novosti

25

Ruj

Zahvalnice – 2011. godine

  • Članak napisao/la, administrator

Na temelju članka 10. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina,  Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj 2. rujna 2011. godine, donijelo je Odluku o dodjeli  javnih priznanja grada za 2011. godinu. Gradsko vijeće Grada Ogulina dodjeljuje priznanje za stvaralački rad:

1. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jasenak za 50. obljetnicu kontinuiranog djelovanja i izuzetan doprinos u promicanju vatrogastva,

2. Gospodinu Zdenku Brozoviću za humanitarni rad tijekom Domovinskog rata i kulturno povezivanje Ogulina na području glazbe s francuskim gradom Roye,

3. Društvu “Naša djeca” Ogulin za 25 godina kontinuiranog rada, te organizaciju slobodnog vremena i aktivnosti za djecu i mlade,

4. Kulturno umjetničkom društvu “Klek” Ogulin za 30 godina njegovanja folklornog stvaralaštva i čuvanja kulturne baštine ogulinskog kraja.

Ogulin svečano obilježio svoj dan
Dobitnici javnih priznanja Grada Ogulina za 2011. godinu

Čestitajući Dan grada Ogulina nazočnima su se obratili: gradonačelnik Grada  Dombovara g. Lorando Sabo, načelnik Općine Polača Vitomir Prtenjača, gradonačelnik grada Karlovca Damir Jelić, biskup dr. Mile Bogović, župan Karlovačke županije Ivan Vučić, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Božidar Pankretić i potpredsjednik Hrvatskog sabora i kum Grada Ogulina Vladimir Šeks.

www.ogulin.hr

 

23

Ruj