ogulin

Novosti

19

Pro

Zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini

  • Članak napisao/la, administrator

U Gradskoj knjižnici i čitaonici održana je zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini tj. 6. sjednica novoga saziva Gradskog vijeća Grada Ogulina.

U sazivu sjednice bilo je 29 točaka dnevnoga reda, koje su na početku sjednice dijelom izmijenjene. Već tradicionalno je skinut  Aktualni sati i dodana je Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina,  kojom će se 1.750.000,00 utrošiti za izradu katastra nekretnina na području grada Ogulina.

Već je poznato da tvrtka Bjelin d.o.o. Ogulin posluje na prostoru bivše pilane, a sada se širi i na Poduzetničku zonu. Tako je na sjednici prihvaćena ponuda tvrtke Bjelin o kupnji zemljišta za izgradnju novih pogona, što će utjecati na razvoj drvne industrije na području grada Ogulina.

Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluku o načinu prikupljanja komunalnog otpada na svom području, pa je u svezi s tim donijeta odluka o načinu prikupljanja otpada koju je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.

Na dnevnom redu bio je i Proračun Grada Ogulina za 2018.  sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Uz višesatnu raspravu i kritike oporbe, te prihvaćanjem amandmana oporbe za izmjenom predloženog programa Rekonstrukcije Ulice Struga Hačko – Bolnička,  Proračun je donesen sa 9 glasova za i 7 suzdržanih. Tako je bilo i sa pratećim programima koji se donose uz Proračun. Oporba je podržala program poticaja u poljoprivredi,  program utroška  boravišne pristojbe, socijalni program, program javnih potreba za financiranje GSS-a Stanice Ogulin, program rada Savjeta mladih,  odluke  o porezima Grada Ogulina, spomeničkoj renti i raspodjeli spomeničke rente, zimskoj službi, dok su odluke o visini naknade za korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina, odluka o financiranju političkih stranaka, te izmjeni odluke  o osnivanju Zavičajnog muzeja, doneseni  većinom glasova nazočnih.

Usvojene su II. izmjene Programa potpora poduzetnicima, otvoren Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih na mandat od 3 godine, dana je suglasnost Upravnom vijeću na izbor Blanke Poljak Franjković za ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta i primljeno je na znanje izvješće gradonačelnika o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad i studeni 2017. 

Sjednica je završila u 19,30 sati sa čestitkama za Božić i novu godinu u kratkom druženju nakon sjednice.

Karmela Matić

 

18

Pro