ogulin

Novosti

02

Srp

Udruge Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

(Ako imate svoje web stranice,
a u ovom popisu nije postavljen link na njih, dojavite nam njihovu adresu
na e-mail karmela.matic@ogulin.hr)

Gospodarske udruge
Udruženje obrtnika Ogulin
Udruga proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa
Lovačko društvo Klek
Lovačko društvo Srnjak, Zagorje
Pčelarsko društvo Ogulin
Društvo uzgajatelja malih životinja “Ogulinac”
Udruga za zaštitu i uzgoj ptica “Krstokljun”
Udruga privatnih iznajmljivača i osoba vezanih za turizam Bjelolasica-Jasenak

Udruge kulture
Kulturno umjetničko društvo “Klek”
Hrvatsko pjevačko društvo “Klek”
Kulturno umjetničko društvo “Sveti Juraj”, Zagorje Ogulinsko
Udruga Ogulinski festival bajki
Kazališna udruga Đulini cukrli
Matica Hrvatska, Ogranak Ogulin
Srpsko kulturno umjetničko društvo Prosvjeta
Likovno društvo Frankopan
Dječji pjevački zbor Klinci Ogulinci
Puhački orkestar DVD-a Ogulin


Udruge tehničke kulture

Društvo inovatora Ogulin
Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Ogulin
Radio klub Ogulin

Vatrogasci
Područna vatrogasna zajednica Ogulin
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin
Gospodarsko dobrovoljno vatrogasno društvo Opća bolnica Ogulin
Dobrovoljno vatrogasno društvo Zagorje
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ribarići
Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići
Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenak

Udruge proizašle i Domovinskog rata
Udruga veterana 143. brigade Hrvatske vojske Ogulin
Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata
Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata, (HVIDR-a) Podružnica Ogulin
Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a)
Udruga prve dragovoljne postrojbe ZNG Klek
Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata
Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
Udruga udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Hrvatski časnički zbor

Humanitarne udruge
Dobrotvorno podupirajuće društvo Sveti Rok
Dobrotvorno podupirajuće društvo Sveti Antun
Dobrotvorno podupirajuće društvo Sveti Josip
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
Udruga Oda prijateljstvu
Udruga roditelja djece i mladeži
Udruga slijepih
Udruga udomiteljskih obitelji “Drvo života”

Ostale udruge
Društvo “Naša djeca” Ogulin
Hrvatska bratska zajednica u Americi, Odsjek 2001 Frankopan
Frankopanska garda Ogulin
Hrvatski katolički zbor MI
Hrvatsko planinarsko društvo Klek
Križarsko društvo Dragutin Kukalj
Odred izviđača Frankopan
Udruga matice umirovljenika
Udruga hrvatske domovinske vojske
Hrvatsko društvo političkih zatvorenika
Udruga kluba liječenih alkoholičara Ogulin
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Ogulina
Udruga Ogulinskih studenata

Sportske udruge

http://www.ogulin.hr/sport/klubovi

02

Srp