ogulin

Novosti

18

Srp

Predstavljen projekt „Recikliraj za bolje sutra“

  • Članak napisao/la, urednik

U prostorijama Grada Ogulina danas je predstavljen projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Recikliraj za bolje sutra“. Riječ je o zajedničkom projektu Grada Ogulina i Općine Plaški kojeg u 85-postotnom iznosu sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Projekt će se provoditi na području Grada Ogulina i Općine Plaški u razdoblju od 22.08.2018. do 22.04.2020. godine, a ukupna vrijednost mu je 498.040,00 HRK, dok Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 423.334,00 HRK.

Glavni cilj projekta je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti kojima se želi doprinijeti željenim pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom. Svrha provedbe projekta je izgradnja svijesti građana grada Ogulina i Općine Plaški o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na četiri specifična cilja projekta: 1) sprječavanje nastanka otpada, 2) pravilno odvajanje komunalnog otpada u kućanstvima, 3) kućno kompostiranje te 4) ponovna uporaba predmeta – sve s konačnim ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Budući da je fokus na izobrazno-informativnim aktivnostima, glavne aktivnosti projekta su: radionice i javne tribina za građane, radionice za djecu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području provedbe projekta, natjecanje za osnovne škole, obilježavanje događaja vezanih za zaštitu prirode, informiranje građana i šire javnosti putem internet stranice projekta, letaka, brošura, plakata, naljepnica, radio emisija i spotova te izrade slikovnica i bojanki za najmlađe članove zajednice.

Prva od važnijih aktivnosti projekta očekuje nas već krajem mjeseca, točnije 23. srpnja u Plaškom i 24. srpnja u Ogulinu, kada će se obilježiti Dan zaštite prirode.

16

Srp