ogulin

Novosti

01

Srp

Trgovačka društva

  • Članak napisao/la, administrator

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 8
47300 Ogulin
Tel.: 047/811 489
Web: www.skg-ogulin.hr

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 14
47300 Ogulin
Tel.: 047 532 033
Web: www.vodovod-ogulin.hr
 


Poduzetnička zona d.o.o. Ogulin

Otok Oštarijski 4e
47300 Ogulin
Tel.: 047 584 168
Web: www.pozog.hr

 

Radio Ogulin d.o.o.

Kardinala Alojzija Stepinca 1
47300 Ogulin
Tel.: 047/531-616
Fax: 047/531-515
E-mail: marketing@radio-ogulin.hr
Web: www.radio-ogulin.hr

 

01

Srp