ogulin

Novosti

31

Srp

Telefonski imenik

  • Članak napisao/la, administrator

Važniji telefonski brojevi javnih ustanova u gradu Ogulinu

 

   Bjelolasica Jasenak – recepcija  +385 (0)47 562-118
   Bolnica Ogulin  +385 (0)47 819-700
   Dječji vrtić  +385 (0)47 522-001
   Elektra Ogulin  +385 (0)47 522-011
   Gimnazija B. Frankopana  +385 (0)47 522-573
   Gradsko poglavarstvo  +385 (0)47 522-922
   Ljekarna Ogulin  +385 (0)47 522-571
   Muzej  +385 (0)47 522-915
   Narodna knjižnica  +385 (0)47 522-170
   Obrtnička i tehnička škola  +385 (0)47 522-931
   Osnovna škola I. B. Mažuranić  +385 (0)47 522-413
   Policijska postaja  +385 (0)47 531-811
   Prva osnovna škola  +385 (0)47 522-245
   Pučko otvoreno učilište Ogulin  +385 (0)47 522-915
   Radio Ogulin  +385 (0)47 531-616
   Ogulinski list  +385 (0)47 531-606
   Stambeno komunalno gospodarstvo  +385 (0)47 522-215
   Turistička zajednica grada Ogulina  +385 (0)47 532-278
   Vatrogasci DVD Ogulin
 +385 (0)47 522-151
   Javna vatrogasna postrojba Ogulin  +385 (0)47 531-093
   Veterinarska stanica
 +385 (0)47 522-681
   Vodovod i kanalizacija  +385 (0)47 532-033
   Željeznički kolodvor Ogulin  +385 (0)47 542 211

30

Srp