ogulin

Novosti

07

Kol

Spomenik Kruni Tonkoviću

  • Članak napisao/la, administrator

Prof. dr. Kruno Tonković (1911. – 1989.)
najveći je hrvatski mostograditelj, a zacijelo i jedan od
najvećih graditelja uopće u našoj povijesti.

Djetinjstvo je proveo u Ogulinu, obilježio je našu mostogradnju
tijekom više od četrdeset godina dugog razdoblja od završetka
drugog svjetskog rata pa do utemeljenja i obnove Hrvatske
države.

 


Bistu je postavio Grad Ogulin ispred
novo izgrađenog mosta.

Za Dan Grada otkrio ju je 11. rujna 2003.
prof. dr. sc. Jure Radić redoviti profesor Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.

 


Bista ispred mosta preko kanjona Dobre u Ogulinu

 

Kažu … da su mostovi spomenici kulture.

Kažu … da treba sagraditi dovoljno pouzdane, sigurne i trajne,
te dosta brzo gotove nosive konstrukcije.

Kažu … da nije dovoljno graditi samo ono što je prijeko potrebno,
samo da bude zadovoljena osnovna svrha građenja.

Da bismo to postigli valja nam njegovati radost stvaranja, zanos,
stanja koja potječu iz onih dubina života omeđenih kriterijem:
sposobnosti ushita za lijepo.

07

Kol