ogulin

Novosti

02

Lis

Smanjena obveza Grada Ogulina u financiranju gradske kanalizacije

  • Članak napisao/la, administrator

Smanjena obveza Grada Ogulina u financiranju gradske kanalizacije

U uredu gradonačelnika 1. listopada 2013., održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin na kojem je potpisan Dodatak ugovoru o supsidijarnom financiranju za
podprojekt Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina.

02

Lis