ogulin

Novosti

08

Ruj

Sklopljen Ugovor za izradu projektne i natječajne dokumentacije za aglomeraciju Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Dana 02.06.2015. u Ogulinu sklopljen je Ugovor za uslugu izradu projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ogulin za sufinanciranje iz fondova EU između Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin i zajednice ponuditelja, vodeći član zajednice ponuditelja Flum-ing d.o.o., članovi zajednice ponuditelja Rijeka projekt-Vodogradnja d.o.o., Teh projekt – hidro d.o.o., Institut IGH d.d., Hidro-expert d.o.o., Hidroinženiring d.o.o. i Dvokut-ecro d.o.o..

08

Ruj