ogulin

Novosti

24

Srp

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 31. srpnja 2020. godine (petak) s početkom u 09 :00 sati

Sjednica će se održati video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/71
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 24. srpnja 2020.

Na temelju članka 71. stavka 1. i članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, a sukladno uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine da se u ovim okolnostima širenja zaraze koronavirusa COVID-19, sjednice predstavničkih tijela održavaju na daljinu, a radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka te s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti vijećnika i ostalih sudionika.

S A Z I V A M

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 31. srpnja 2020. godine (petak). Sjednica će se održati video konferencijom s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti,
2. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (materijali će biti dostavljeni naknadno, po održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanje),
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (materijali će biti dostavljeni naknadno,po održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanje).

Izvjestitelj za 1. točku dnevnog reda je Gradonačelnik grada Ogulina gospodin Dalibor Domitrović.
Izvjestitelj za 2. i 3. točku dnevnog reda je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje gospodin Filip Šehović.
Glasovanje za točke dnevnog reda obavit će se putem elektročke pošte na adresu elektroničke pošte predsjednika Gradskog vijeća marinko.herman@ogulin.hr najkasnije do 11:00 sati. Vijećnici će se izjašnjavati o prijedlogu odluka „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Vijećnici koji nisu u mogućnosti poslati svoj glas putem elektroničke pošte bit će telefonski pozvani da svoj glas daju putem telefonskog poziva predsjedniku Gradskog vijeća. Glasovanje putem telefonskog poziva bit će snimano.
Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici će se obavijestiti e-mailom o rezultatu glasovanja. odnosno da li je Prijedlog usvojen.
Napomena: Materijale za sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na poveznici https://ogulin.esjednice.hr/m

 

e-Sjednice Grada Ogulina
Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

21

Srp