ogulin

Novosti

30

Kol

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 04. rujna 2018. godine s početkom u 14:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 82
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 29.kolovoza.2018.
 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I  R E D:

1.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za razdoblje 2018.- 2023. godine, Zaključak   Odluka   Plan  Prilog
2.Aktualni sat,  VP Boris Grgurić VP Hrvoje Magdić VP Ivia Porubić  VP Juraj Belina 
3.Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,  Izvješće
4.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina  Zaključak   Obrazloženje  Prilog
5.Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, Zaključak  Poslovnk   Prilog  Zaključak odbora
6.Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Metalika d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin, Odluka   Obrazloženje  Prilog   Zaključak
7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“,  Zaključak  Odluka   Opis
8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja  dječjeg vrtića“ u naselju Sveti Petar, Zaključak Odluka  Opis projekta 
9.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  Zaključak  Izvješće 
10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ispravku rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu,    Zaključak Odluka Prilog
11.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2017. godinu, Zaključak  Odluka  Prilog
12.Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,   Zaključak   Proračun
13.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu, Zaključak   Program   Prilog 
14.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018.godinu, Zaključak  Program  Prilog
15.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu   Zaključak  Program Prilog
16.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  Zaključak   Program   Prilog 
17.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, Zaključak  Program  Prilog 
18.Prijedlog I. izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu,  Zaključak  Program  Prilog
19.Prijedlog I. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini,  Zaključak   Program   Prilog 
20.Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,  Zaključak  Program   Prilog 
21.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina,  Zaključak   Odluka   Prilog
22.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti   Odluka  Prilog
23.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići,  Zaključak  Odluka
24.Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz  2018. godine  Prilog 1    Prilog 2    Prilog 3

Preuzimanje svih materijala sjednice (70 MB .zip)

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 659-021 ili 525-125.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

30

Kol