ogulin

Novosti

14

Ruj

Program sigurnog ponašanja u prometu ¨TI + JA Sigurnost x 2¨

  • Članak napisao/la, administrator

Program sigurnog ponašanja u prometu  ¨TI + JA Sigurnost x 2¨

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin svake godine početkom novog obrazovnog razdoblja u tjednu sigurnosti u prometu u suradnji s policijskim službenicima MUP RH PU Karlovačke PP Ogulin i u dogovoru sa osnovnim i srednjim školama organizira edukativne radionice za učenike prvih razreda osnovnih škola na području djelovanja: grada Ogulina i općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

13

Ruj