ogulin

Novosti

05

Svi

Prezentacija projekta Uređenje Đulinog ponora i kanjona rijeke Dobre

  • Članak napisao/la, urednik

Dana 04. svibnja 2022. godine u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin održana je prezentacija idejnog projekta Grada Ogulina Uređenje Đulinog ponora i kanjona rijeke Dobre.

Prezentaciju je vodio gradonačelnik Dalibor Domitrović, u nazočnosti svog zamjenika Daniela Vukelje kao i potencijalnih partnera u realizaciji ovog projekta i to predstavnici Karlovačke županije na čelu sa županicom Martinom Furdek-Hajdin, Hrvatskih voda, HEP Proizvodnje-HE Gojak, Javne ustanove NATURA VIVA, Konzervatorskog odjela u Karlovcu, HGSS-a- Stanica Ogulin, Turističke zajednice grada Ogulina,  doc. dr. sc. Dalibor Paar sa PMF-a u Zagrebu. Prezentaciji su prisustvovali i djelatnici resornih odjela Gradske uprave na čelu sa pročelnicama.

Cilj ovog projekta je revitalizirati mlinske staze, izgradnja pješačkog mosta preko kanjona rijeke Dobre i zipline, ali pored turističke funkcije, zahvat bi doprinesao i zaštiti okoliša, edukaciji, ali najvažnije za stanovnike našega grada obrani od poplava.

Svi sudionici ovoga sastanka i prezentacije su pozdravili projekt, izrazili svoju podršku i dali se na raspolaganje na čemu se gradonačelnik zahvalio te zaključio kako već u danima koji slijede treba poduzeti konkretne korake u okupljanju radnog tima i poduzimanju daljnih radnji, a sve kako bi ovaj projekt zaživio.

 

04

Svi