ogulin

Novosti

03

Sij

Potpisan ugovor za rekonstrukciju „Mikijeve zgrade“

  • Članak napisao/la, urednik

Danas je u prostorijama Gradske vjećnice Grada Ogulina potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge koji je dio projekta „Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina“ (kod projekta: KK.08.1.3.04.0162), a financira se bespovratnim sredstvima EU iz Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

Ispred Grada Ogulina Ugovor je potpisao gradonačelnik Grada Ogulina gosp. Dalibor Domitrović te gđa. Vlatka Lorković Ivšić direktorica tvrtke „Kolos“ d.o.o. iz Duga Rese ispred odabranog izvođača radova, a nakon provedenog postupka javne nabave.

Ukupna vrijednost radova s PDV-om je 5,3 mil.kuna, a rok za završetak radova 180 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, a sufinanciran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.9 mil. kuna te je projekt u 100% iznosu financiran sredstvima EU. Prijavitelj projekta je Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, a partner na predmetnom projektu je Grad Ogulin. Projekt se provodi u razdoblju od 30.05.2019. do 30.11.2022. godine.

Predmetnim projektom prenamjeniti će se postojeća zgrada u zgradu za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka, odnosno korištenje stručnih medicinskih usluga (logopeda, defektologa, psihologa, edukacijskog rehabilitatora i sl.) i to za minimalno 15-ero djece u dobi od 6-18 godina s teškoćama u razvoju na području Grada Ogulina. Isto tako projektom je predviđena nabava kombi vozila te nabava specijalističke i ostale opreme sa kojima će se u realizaciju krenuti tijekom ove godine.

U sklopu novouređenog objekta osigurati će se prostorije za individualne i grupne aktivnosti, učionica te kuhinjski praktikum. Osigurati će se i prostorija za igru, soba za senzornu integraciju, snoezelen soba te prostorija za spremište didaktičkog materijala. U zgradi će se još nalaziti i prostorije za rad i boravak osoblja, mini blok kuhinja, sanitarni čvorovi za osoblje, spremišta i ostave, a sve u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Sve novosti koje su vezane za realizaciju ovog projekta mogu se pratiti na web stranici https://usigo.hr/

 

28

Pro